Geen gezamenlijk sportbedrijf voor de Noordoost Twentse gemeenten

Eén gezamenlijk sportbedrijf voor de (gemeentelijke binnenzwembaden van de) Noordoost Twentse gemeenten is een stap te ver. Zo blijkt uit het onderzoek van bureau Synarchis dat zij in opdracht van de gemeente Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen heeft uitgevoerd.

“We zijn met het onderzoek gestart om te kijken of er een verdergaande samenwerking tussen de gemeentelijke binnenzwembaden mogelijk is”, aldus de Tubbergse wethouder Hilde Berning-Everlo. “We willen namelijk dat het gemeentelijke zwembad betaalbaar en toegankelijk blijft voor onze inwoners, ook in de toekomst. Dat is best een uitdaging.’’
 

Berning-Everlo: “Om te zorgen dat het zwembad toekomstbestendig is, zetten we lokaal stappen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming. Daarnaast hebben we ook onderzocht wat regionaal de mogelijkheden zijn. De conclusie voor de gemeente Tubbergen is dat deelname aan een intergemeentelijk sportbedrijf geen passend alternatief is voor de (personele) uitdagingen. Daarnaast bieden de voordelen onvoldoende garanties en perspectief tegenover de benodigde investering in tijd en geld.”

Meerwaarde

In het onderzoek van Synarchis is gekeken naar de meerwaarde van een gezamenlijk sportbedrijf op het gebied van personeel, ICT, inkoop, veiligheid en kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelonderzoeken, waarvan het eerste deel is afgerond. Voor elke gemeente is een advies uitgebracht over deelname aan een sportbedrijf.

Niet de beste oplossing

Het is een complexe puzzel omdat de huidige situatie van de binnensportaccommodaties per gemeente verschillend is. Zo heeft de ene gemeente de sportaccommodaties meer op afstand door de exploitatie te laten doen door een stichting of BV en is bij de andere gemeente de exploitatie van de sportaccommodatie een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Door deze verschillen zijn de voor- en nadelen van één sportbedrijf voor elke gemeente verschillend. 

Eigen identiteit

De algemene conclusie is dat het oprichten van een sportbedrijf niet wordt gezien als de beste oplossing. Met name het inleveren van de eigen identiteit, de onzekerheid van een kostenverlaging en het intensieve vervolgtraject om te komen tot een sportbedrijf, worden als nadelen gezien. Vanwege de kwetsbaarheid van Sport Oldenzaal BV is voor de gemeente Oldenzaal een positief advies gegeven voor het oprichten van een sportbedrijf. 

Vervolg

De gemeente Tubbergen, Dinkelland en Losser zien een vrijblijvende samenwerking op onderdelen nog steeds zitten. Zij verkennen daarom met elkaar op welke onderdelen dit mogelijk is. Het onderzoek heeft alle gemeenten inzicht gegeven in de kwetsbaarheden en kansen op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit en professionaliteit. 
Voor Oldenzaal geldt dat zij verder kijkt naar een mogelijke samenwerking met een sportbedrijf in de regio. Ook bekijkt zij de mogelijkheden om het beheer en de exploitatie van het zwembad onder te brengen bij de gemeentelijke organisatie.