Educatieve tentoonstelling in de gemeente Tubbergen

De gemeente Tubbergen heeft in samenwerking met de provincie Overijssel en Vizier de educatieve tentoonstelling de Democratiefabriek georganiseerd. Verschillende basisscholen uit de gemeente Tubbergen zijn uitgenodigd om van 4 tot en met 8 december deel te nemen aan deze tentoonstelling. Leerlingen uit groep 7 en 8 konden de tentoonstelling bezoeken in de centrale hal van het gemeentehuis. Tijdens de Democratiefabriek werden de leerlingen meegenomen in de wereld van de democratie. 

Kennis over democratie vergroten 
De Democratiefabriek is een mobiele interactieve tentoonstelling die kinderen en jongeren laat meemaken wat democratie is en inhoudt. In de fabriek wordt gewerkt met vooroordelen, waarden en normen, burgerschap en democratie. Het laat kinderen en tieners zien wat nodig is om samen te leven, het laat voelen wat democratie is, het laat ervaren wat je kan doen aan het vormen van een samenleving waar voor iedereen plaats en ruimte is.

Burgemeester Anko Postma: “Ik vind het een meerwaarde dat wij als gemeente de Democratiefabriek hebben georganiseerd. Hiermee hebben wij de basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 ervaren wat democratie is. Ook verbreden ze met deze tentoonstelling hun kennis over grote thema’s als conflicten, macht en democratie. Gaandeweg ontdekten de basisschoolleerlingen ook dat de tentoonstelling gaat over hun eigen idealen, hoop, waarden, houding en gedrag. Het is fijn dat deze tentoonstelling in samenwerking met de provincie Overijssel en Vizier in ons gemeentehuis kon plaatsvinden.”

Educatieve tentoonstelling