Coronavirus

Conceptvisie op hoofdlijnen als basis voor het centrum van het dorp Tubbergen

Publicatiedatum: 
22 dec 2021

In de zomer van 2021 is het proces Centrumberaad gestart. Via diverse interactieve werksessies, een digitale vragenlijst en gesprekken met dorpsraden is er participatief nagedacht over de toekomstvisie voor het centrum van Tubbergen. De conceptvisie op hoofdlijnen is nu gereed. We willen alle inwoners en betrokkenen nog een kans geven om hier kennis van te nemen. De conceptvisie op hoofdlijnen wordt daarom rond 22 december gepubliceerd op de website van de gemeente.

Omdat een dorpscentrum maar eenmaal in de zoveel tijd kan worden heringericht is het belangrijk inwoners en ondernemers tevreden zijn met het resultaat. Daarom wordt mede op verzoek van de gemeenteraad een heel zorgvuldig proces doorlopen. Dit proces noemen we het Centrumberaad. In de afgelopen maanden heeft iedereen in de gemeente Tubbergen de mogelijkheid gekregen om hierover mee te praten. Het resultaat van al deze gesprekken is een conceptvisie op hoofdlijnen.

Een conceptvisie op hoofdlijnen is geen ontwerp voor het centrum, maar geeft alleen de richting aan voor de toekomstige ontwikkelingen. Dat klinkt nog niet erg concreet, maar toch is een visie heel belangrijk. Vergelijk het maar met op vakantie gaan. Zolang je geen idee hebt welke richting je uit wilt, kom je nergens. Dat geldt ook voor de herinrichting van het centrum van het dorp Tubbergen. Zolang je niet weet wat men belangrijk vindt voor dat centrum, is het niet mogelijk om een goed ontwerp op papier te zetten. 

Door het openbaar publiceren van de conceptvisie op hoofdlijnen geeft het college van burgemeester en wethouders iedereen de mogelijkheid om hier op te reageren. Deze reacties worden met de gemeenteraad gedeeld, die uiteindelijk een besluit moet nemen over de visie. De gemeenteraad neemt in februari 2022 een besluit over de definitieve visie op hoofdlijnen.

Na het vaststellen van de visie door de gemeenteraad vervolgt het Centrumberaad met het opstellen van een aantal ontwikkelscenario’s en een afwegingskader. Een afwegingskader is een soort weegschaal waarmee de verschillende scenario’s worden afgewogen en beoordeeld. Uiteindelijk zal aan de hand van het afwegingskader een voorkeursscenario worden gekozen. De bedoeling is dat het Centrumberaad in de loop van 2022 wordt afgerond met een raadsbesluit over het voorkeursscenario. Hierna zal de uitvoering starten waarin de plannen concreter worden uitgewerkt.

De conceptvisie Centrumberaad is in te zien op Tubbergen Centrumberaad, reageren kan tot 11 januari 2022 via centrumberaad@tubbergen.nl

foto Centrum Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-