Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Belastingplicht

Ieder huishouden betaalt jaarlijks een bedrag aan afvalstoffenheffing. Met de inkomsten uit de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de inzameling, het vervoer en de verwerking van huishoudelijk afval. Het bedrag wordt ook gebruikt voor het opruimen van zwerfafval. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als er geen afvalstoffen worden aangeboden.

De aanslag

U ontvangt eens per jaar een aanslag voor de afvalstoffenheffing in een gecombineerde aanslag.

Basistarief

Het basistarief wordt elk belastingjaar opnieuw bepaald, en vindt u op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Hierop staan de onroerende zaakbelastingen (voor zover van toepassing), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Variabel tarief

Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal ledigingen van de grijze container (restafval) en wordt achteraf opgelegd. Dat betekent dat u in dit (huidig) jaar een aanslag ontvangt voor het aantal ledigingen van de grijze container van het jaar ervoor.

Vragen?

Heeft u vragen over de aanslag afvalstoffenheffing? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van Team WOZ en Belastingen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0546-628 000.
Heeft u vragen over de afvalinzameling? Neem dan contact op met Rova.
Wilt u een nieuwe of andere afvalcontainer aanvragen? Dit kunt u doen via het contactformulier van Rova.

Tarieven

De tarieven bedragen:

Vast

2023

2024

Basistarief                                € 133,00€ 167,00

 

Variabel

2023

2024

Per lediging 240 liter restafval€10,60€10,60
Per lediging 140 liter restafval€ 6,50€ 6,50
Per aanbieding verzamelcontainer (met een vulopening geschikt voor zakken van maximaal 30 liter)€ 1,35€ 1,35
Per aanbieding verzamelcontainer (met een vulopening geschikt voor zakken van maximaal 60 liter)€ 2,70€ 2,70
Korting€ 60,-n.v.t.


Kunststof verpakkingsmaterialen, drankkartons en blik kunnen 1x per 4 weken zonder kosten worden aangeboden.  De GFT-container (groen) kan 1x per 2 weken zonder kosten worden aangeboden.

Betalen, kwijtschelding en bezwaar maken

Betaling
U kunt de aanslag op meerdere manieren betalen

1. Het totale bedrag overmaken naar ons rekeningnummer (zie hiervoor de aanslag).
2. De QR-code scannen die op de aanslag staat.
3. Via een automatische incasso. Dan betaalt u de aanslag in 9 termijnen. Mocht u hier nog geen gebruik van maken, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Kunt u daarom de jaarlijkse gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan heeft u misschien wel recht op kwijtschelding.

Bezwaar

De aanslag is met uiterste zorgvuldigheid vastgesteld. Wij willen namelijk net als u dat de aanslag klopt. Wij vragen u om eerst kennis te nemen van uw eigen aanslag en/of nadere informatie op te vragen. Bent u het desondanks niet eens met de inhoud van de aanslag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet altijd binnen zes weken na dagtekening van de aanslag zijn ingediend.

Bezwaar kan aangetekend worden wanneer er geen sprake is van gebruik van een perceel waarvoor een aanslag afvalstoffenheffing is ontvangen.