Coronavirus

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Belastingplicht

De gebruiker van een perceel, waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan en waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen van die huishoudelijke afvalstoffen, ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing. Zelfs als er geen afvalstoffen worden aangeboden, maar de gemeente toch de gelegenheid biedt om afvalstoffen aan te bieden omdat de woning aan de ophaalroute ligt, is er een belastingplicht.

De aanslag

U ontvangt eens per jaar een aanslag voor de afvalstoffenheffing in een gecombineerde aanslag.

Daarnaast betaalt u voor het aantal keren dat u een container laat ledigen. Het principe “de vervuiler betaalt” ligt hieraan ten grondslag.

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente of inwonend wordt, heeft u recht op een ontheffing voor het resterend aantal maanden van het jaar.

Basistarief

Het basistarief wordt in het desbetreffende belastingjaar opgelegd, middels de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Hierop staan de onroerende zaakbelastingen (voor zover van toepassing), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Het basistarief voor de afvalstoffenheffing bedraagt € 90,00.

Variabele deel

Het variabele deel is afhankelijk van het aantal ledigingen van de grijze container (restafval) en wordt achteraf opgelegd. Dat betekent, dat u in 2021 een aanslag ontvangt voor het aantal ledigingen van de grijze container in 2020.

Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden) wordt het variabele deel (het aantal ledigingen) eerder opgelegd.

Vragen?

Heeft u vragen over de aanslag afvalstoffenheffing? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van Team WOZ en Belastingen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0546) 628000 of 14 054
Heeft u vragen over de afvalinzameling? Neem dan contact op met Rova.
Wilt u een nieuwe of andere afvalcontainer aanvragen? Dit kunt u doen via het contactformulier van Rova.

Tarieven

De tarieven bedragen:

Vast

   
Basistarief                                       € 90,-  

 

Variabel

2020 2021
Per lediging 240 liter restafval €10,60 €10,60
Per lediging 140 liter restafval € 6,50 € 6,50
Per aanbieding verzamelcontainer (met een vulopening geschikt voor zakken van maximaal 30 liter) € 0,85 € 0,85
Per aanbieding verzamelcontainer (met een vulopening geschikt voor zakken van maximaal 60 liter) € 1,80 € 1,80


Kunststof verpakkingsmaterialen, drankkartons en blik kunnen 1x per 4 weken zonder kosten worden aangeboden.  De GFT-container (groen) kan 1x per 2 weken zonder kosten worden aangeboden.

 

Bezwaar

Bezwaar kan aangetekend worden wanneer er geen sprake is van gebruik van een perceel waarvoor een aanslag afvalstoffenheffing is ontvangen.

U kunt digitaal bezwaar maken met behulp van Digid.