Aanslag gemeentelijke heffingen 2024

Eind februari ontvangen alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Tubbergen het aanslagbiljet voor de gemeentelijke heffingen en de beschikking wet WOZ. Op deze aanslag staan, afhankelijk van uw situatie, de heffingen die u betaalt.

Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing, of u nu afval aanbiedt of niet. Rioolheffing betaalt u wanneer u aangesloten bent op de gemeentelijke riolering, als eigenaar en/of gebruiker van een woning of een bedrijfspand. Daarnaast betaalt u de onroerende zaakbelastingen als eigenaar en/of gebruiker van een woning, een bedrijfspand of een stuk grond. 

De onroerende zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde van de woning, bedrijfspand of een stuk grond. Jaarlijks stelt de gemeente op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) opnieuw de waarde van deze objecten vast. De Waarderingskamer, een onafhankelijke toezichthouder, ziet toe op een zorgvuldige registratie en waardering van alle onroerende zaken binnen gemeenten.

Bepaling van de WOZ-waarde

We leggen u graag uit hoe we de WOZ-waarde bepalen. Hierbij zijn een aantal zaken van belang. Bij een woning is o.a. de ligging, de grootte, het bouwjaar van de woning en de grootte van het perceel grond van belang. Bij de bepaling van de waarde wordt gekeken naar de verkoopcijfers op en rond de peildatum (1 januari 2023). Ook in 2023 is de woningmarkt weer gestegen met als gevolg dat de waarde van de woningen voor het belastingjaar 2024 ook zijn gestegen. Volgens het CBS stijgt de gemiddelde WOZ waarde sinds 2021, per regio kan dit verschillen. 

Meer informatie over de waardebepaling van woningen vindt u de site van de waarderingskamer, www.waarderingskamer.nl of bekijk hiervoor de animatievideo van de Waarderingskamer.

WOZ-waarde te hoog?

Controleer uw WOZ-waarde door het taxatieverslag te raadplegen. Dit verslag is te vinden op Mijn Overheid onder het kopje wonen of onder het kopje belastingen. Vindt u uw WOZ-waarde te hoog, de medewerkers van het team WOZ en belastingen kunnen u meer informatie geven.

Maak bezwaar via de gemeente

Een bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking indienen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen als u het niet eens bent met uw WOZ-waarde. Wij kunnen u uitgebreid uitleg geven en adviseren over de te volgen stappen bij het maken van een bezwaar. Bezwaar maken via ons kost verder niets.

Neem bij vragen contact met ons op of kijk op onze website www.tubbergen.nl/belastingen. Wij helpen u graag verder via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 0546-628 000
Post: Postbus 30, 7650 AA Tubbergen
Locatie: Raadhuisplein 1 in Tubbergen