Wet Bibob

Algemeen

De gemeente onderzoekt bij bepaalde aanvragen voor vergunningen of subsidies en bij vastgoedtransacties of de aanvrager en zakelijk betrokkenen integer zijn. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een alcoholwetvergunning of een omgevingsvergunning. Dit voorkomt dat de gemeente ongewild meewerkt aan criminele activiteiten. En de gemeente beschermt de positie van ondernemers die wel eerlijk handelen.

Wat is de Wet Bibob?

Bibob betekent Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De Wet Bibob regelt dat de overheid vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken.

Met de Wet Bibob toetst de gemeente of er een gevaar bestaat dat:

  • voor­de­len uit cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten wor­den be­nut, bij­voor­beeld door zwart geld wit te was­sen.
  • straf­ba­re fei­ten wor­den ge­pleegd.

De gemeente kan een vergunning of subsidie ook weigeren als er een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning of subsidie te krijgen of om de vastgoedtransactie aan te gaan met de gemeente. Met de Bibob-toets onderzoekt de gemeente of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. En dus of er gevaar bestaat voor crimineel misbruik van bijvoorbeeld vergunningen.

Aanvragen en procedure

Wordt uw aanvraag aan de Wet Bibob getoetst? Dan moet u een Bibob-formulier invullen en documenten aanleveren. Deze vragen en documenten gaan vooral over de financiering en de zeggenschapsstructuur van uw onderneming. De gemeente kan extra vragen stellen en aanvullende stukken opvragen als dat nodig is voor de toets. Wanneer u niet alle Bibob-vragen naar waarheid beantwoordt, kan de gemeente uw aanvraag weigeren. Ook kan bij twijfel over uw integriteit de gemeente het Landelijk Bureau Bibob advies vragen over het gevaar van crimineel misbruik. In dat geval stelt de gemeente u hiervan de hoogte.

Bibob-beleid

De gemeente heeft haar Bibob-beleid beschreven in de Beleidsregels toepassing Wet Bibob, Gemeente Tubbergen 2024.