Coronavirus

Vrijwilligersverzekering

Algemeen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld waarmee aan alle vrijwilligers in Nederland dekking wordt geboden voor de risico's verbonden aan hun vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en (op onderdelen van de basispolis) ook mantelzorgers in de gemeente Tubbergen zijn automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. Voor de gemeente is dit één van de manieren om het vrijwilligerswerk in de gemeente te ondersteunen.

Meer weten?

Meer informatie vindt u in deze brochure en op de website van Centraal Beheer.

 

Aanvragen

Hier  kunt het verzekeringsoverzicht vinden. Dit overzicht geeft aan welke verzekeringen onder de vrijwilligersverzekering vallen.

Heeft u schade opgelopen die wordt gedekt door de vrijwilligersverzekering? U kunt hier het schadeformulier downloaden om de schade te melden. Stuur deze ingevuld terug naar de gemeente Tubbergen: Raadhuisplein 1, 7560AA Tubbergen, of per mail naar: gemeente@tubbergen.nl

Kosten

Aan deze verzekering zijn geen kosten verbonden. De gemeente neemt de kosten voor de collectieve vrijwilligersverzekering voor haar rekening.

Contact

Heeft u vragen over de vrijwilligersverzekering van de gemeente Tubbergen? Neem dan contact op met contactpersoon Martin Nijland.

E-mail: m.nijland@noaberkracht.nl
Telefoonnummer: 0546 628 000