Coronavirus

Vooroverleg bouwen

Zijn uw plannen haalbaar?

Voordat u tijd en geld steekt in het ontwikkelen van uw plannen (zoals constructietekeningen, en – berekeningen, bodemonderzoeken e.d.) is het aan te raden een vooroverleg aan te gaan. In dit vooroverleg bekijken de accountmanagers van WABO samen met u wat er nodig is voor uw bouwplannen. Het kan namelijk zijn dat uw bouwplannen vergunningsvrij zijn. Ook kan het zijn dat u meerdere vergunningen nodig heeft, dit wordt dan met u besproken tijdens het vooroverleg.

De haalbaarheid van uw plannen wordt met name bepaald door het bestemmingsplan en de gemeentelijke welstandsnota en hier wordt tijdens het vooroverleg dan ook aan getoetst. Mochten de bouwplannen niet passen binnen het bestemmingsplan wordt er gekeken of er een afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend en welke procedure hier bij hoort.

Aanvragen

Een vooroverleg wordt gedaan via www.omgevingsloket.nl. U kiest dan voor “contact met bevoegd gezag”. Deze knop vindt u bovenaan, nadat u heeft ingelogd. Let u goed op de stukken die u moet mee sturen met de aanvraag.

Meesturen

De gegevens die bij een vooroverleg moeten worden meegestuurd zijn volledig afhankelijk van het bouwplan. Doorgaans kan worden volstaan met de volgende gegevens:

 

  • Een situatietekening (op schaal :500 of 1:1000);
  • Plattegronden van de huidige en nieuwe situatie met maatvoering (op schaal 1:100);
  • Gevelaanzichten van de huidige en nieuwe situatie met maatvoering (op schaal 1:100);
  • Dwarsdoorsneden met maatvoering (op schaal 1:100);

 

Voor het uitwerken van een aanvraag adviseren we hiervoor een deskundige te raadplegen.

 

Kosten

De kosten voor een vooroverleg worden vastgesteld in de legesverordening. De meest recente legesverordening kunt u terug vinden bij de gemeentebladen op deze website. De kosten voor een vooroverleg bedragen € 200,- . Wanneer naar aanleiding van het vooroverleg over wordt gegaan tot het aanvragen van een vergunning, worden deze kosten weer in mindering gebracht op de leges voor de aanvraag.

Hoe lang gaat het duren?

Wij streven er naar om een vooroverleg binnen 6 weken af te ronden. Een vooroverleg is informeel en kent hierdoor geen wettelijke termijnen.

 

Contact

  

Voor vragen over een vooroverleg neemt u dan contact op met een van de accountmanagers van de WABO  (tel: 0546628000).