Coronavirus

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

U hebt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs, of voor het verkrijgen van een bepaalde vergunning. Als uw werkgever of de organisatie eHerkenning heeft, kunt u een VOG met DigiD aanvragen. Dat is sneller en goedkoper. Zonder eHerkenning moet u het aanvraagformulier downloaden, volledig invullen en naar het gemeentehuis komen. U kunt ook iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen.

Wat u moet weten

 • Uw aanstaande werkgever kan een VOG online bij Dienst Justis aanvragen. Dan hoeft u niet naar het gemeentehuis te komen. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning;
 • Vraagt u voor uzelf een VOG aan. Gebruik het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever of het aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen van Dienst Justis 

 • Vraagt u voor een bedrijf of instelling een VOG aan? Gebruikt u het aanvraagformulier VOG Rechtspersonen van Dienst Justis

 • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) heette eerder een bewijs van goed gedrag;
 • Als u vrijwilliger bent kunt u via deze link  kijken of u in aanmerking komt voor een gratis VOG


Als u niet in de BRP voorkomt of als u geen vaste woonplaats of verblijfplaats heeft, vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het COVOG. U komt niet voor in de BRP als u Nederland vóór 1994 hebt verlaten of zich nooit hebt ingeschreven in een Nederlandse gemeente. U stuurt een ingevuld aanvraagformulier en een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar het COVOG. Dat neemt de aanvraag van een VOG alleen in behandeling als:

 • Het aanvraagformulier volledig is ingevuld;
 • De kopie van uw identiteitsbewijs goed leesbaar is;
 • De datum van vertrek uit Nederland is vermeld als u in het buitenland woont.
 • Een kopie van het betalingsbewijs.


Als u na oktober 1994 bent vertrokken, kunt u zich wenden tot de gemeente waar u het laatst heeft gewoond. Deze beschikt over uw BRP-gegevens;

 • Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, visum of werkvergunning lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door de buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. U moet het formulier zelf invullen en een officieel document van de buitenlandse organisatie bijvoegen.


Voor wie aanvragen

U kunt een verklaring omtrent gedrag aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw kind dat bij u woont, ook als het meerderjarig is met een machtigingsformulier
 • Iemand anders die u heeft gemachtigd


Antwoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Afspraak maken

Vanwege de coronamaatregelen is onze dienstverlening aangepast. U kunt bijvoorbeeld alleen nog op afspraak terecht in het gemeentehuis, ook als u uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart komt ophalen. Gebruik de groene knop hierboven voor het maken van een afspraak.

 

Wat moet u meenemen

Als u de VOG in het gemeentehuis aanvraagt, neemt u mee:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Vraagt u een VOG voor iemand anders aan? Neem dan ook de schriftelijke machtiging en het identiteitsbewijs van diegene mee
 • Bankpas of contant geld. U betaalt gelijk bij de aanvraag


Aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen

Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen

Machtigingsformulier (printbaar)

 

Kosten

Verklaring omtrent het gedrag   € 41,30
Verklaring omtrent het gedrag (digitaal 'Dienst Jusits')               € 33,85