Uitgifte woningbouwkavels

Algemeen

De gemeente verkoopt bouwkavels voor de bouw van nieuwe woningen. Om een bouwkavel te kunnen kopen moet u zich inschrijven als bouwgrondzoekende. U hoeft geen sociale of economische binding met de gemeente te hebben.

Werkwijze uitgifte bouwkavels

Het college van burgemeester en wethouders maakt vlak voordat de gemeente met de bouwkaveluitgifte begint de wijze bekend waarop de bouwkavels worden uitgegeven.

Voor zover het college niet anders besluit, geldt de volgende (reguliere) verkoopprocedure:

  • U moet ingeschreven staan als bouwgrondzoekende (let op: in 2022 vindt deze inschrijving per dorpskern gefaseerd plaats)
  • Op www.kavelsintubbergen.nl vindt u de mogelijkheid tot inschrijving en meer informatie hierover.
  • Inschrijfgeld per dorpskern bedraagt €250,-.
  • De datum en het tijdstip van inschrijving is bepalend voor de positie op de wachtlijst bouwgrondzoekende.
  • Bij start uitgifte wordt men op volgorde van de plek op de wachtlijst bouwgrondzoekende aangeschreven om de kavelkeuze aan te geven.
  • De toewijzing zal plaats vinden op basis van de plek op de wachtlijst bouwgrondzoekende.

Vereisten

Voor inschrijving en koop van een kavel komen in aanmerking belangstellenden die: 

  1. Ten tijde van inschrijving een minimale leeftijd van 18 jaar hebben; 
  2. In de periode van vijf jaar voorafgaande aan inschrijving geen kavel van de gemeente hebben gekocht; 
  3. Geen partner hebben die in de periode van vijf jaar voorafgaande aan inschrijving een kavel van de gemeente heeft gekocht; 
  4. Geen partner hebben die deelneemt aan dezelfde inschrijvingsprocedure.

Kosten

Op www.kavelsintubbergen.nl  kunt u zien waar op dit moment in Tubbergen nog bouwkavels te koop zijn.

U kunt zien welke kavels al verkocht zijn. Ook kunt u zien hoe groot de kavels zijn en wat ze kosten. Als u grond koopt van de gemeente wordt de grond bouwrijp opgeleverd. Dit betekent dat het bouwterrein klaar is om er op te bouwen. Bij de grondprijs hoort ook: het uitzetten van de woning en het aanleggen van de riolering van de straat tot aan uw perceel.

Naast de kosten voor de grond moet u rekening houden met andere kosten. Dit zijn bijvoorbeeld notariskosten, aansluitkosten voor de riolering tot in uw woning, kosten voor de inschrijving in het kadaster en kosten voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning.

Contact

Wilt u meer informatie over het inschrijven voor bouwgrond of het kopen van een bouwkavel? Neemt u dan contact op met de afdeling Fysieke leefomgeving, team Vastgoed en Grondzaken. Telefonisch zijn we bereikbaar op ma t/m do van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.