Coronavirus

Uitgifte woningbouwkavels

Wat u moet weten

De gemeente verkoopt bouwkavels voor de bouw van nieuwe woningen. Wilt u een bouwkavel kopen, dan kunt u zich bij de gemeente melden. Om een bouwkavel te kunnen kopen hoeft u zich niet in te schrijven als bouwgrondzoekende. Ook hoeft u geen sociale of economische binding met de gemeente te hebben.


Hoe worden de bouwkavels uitgegeven?

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt vlak voordat de gemeente met de bouwkaveluitgifte begint de wijze bekend waarop de bouwkavels worden uitgegeven.

Voor zover het college niet anders besluit, geldt de volgende (reguliere) verkoopprocedure:

 • Het college deelt mede dat belangstellenden zich voor een bouwkavel kunnen inschrijven.
  Het college deelt daarbij ook mede, binnen welke termijn inschrijving plaats kan vinden.
 • Een belangstellende dient zich binnen de inschrijvingstermijn in het gemeentehuis voor
  toewijzing van een bouwkavel in te schrijven.
 • Bij inschrijving dient een belangstellende een door het college te bepalen maximaal aantal
  bouwkavels in volgorde van voorkeur aan te wijzen.
 • Indien meerdere belangstellenden een bouwkavel als gelijke voorkeur hebben opgegeven,
  zal een notaris in een openbare zitting, middels een loting, de bouwkavels toewijzen.

 

Vereisten:

 

Voor inschrijving en koop van een bouwkavel komen belangstellenden in aanmerking die ten tijde van de inschrijving een minimale leeftijd van 18 jaar hebben. De belangstellende en/of de partner van de belangstellende mag in de periode van vijf jaar voorafgaande aan inschrijving geen bouwkavel van de gemeente hebben gekocht. Indien voorafgaande aan inschrijving een bouwkavel van de gemeente is gekocht, wordt de periode van vijf jaar gerekend vanaf de dagtekening van de notariële akte waarbij de betreffende bouwkavel is geleverd.

 

Meer informatie

Meer informatie over bouwkavels die nog te koop zijn.
Op www.kavelsintubbergen.nl  kunt u zien waar op dit moment in Tubbergen nog bouwkavels te koop zijn.

U kunt zien welke kavels al verkocht zijn. Ook kunt u zien hoe groot de kavels zijn en wat ze kosten. Als u grond koopt van de gemeente wordt de grond bouwrijp opgeleverd. Dit betekent dat het bouwterrein klaar is om er op te bouwen. Bij de grondprijs hoort ook: het uitzetten van de woning en het aanleggen van de riolering van de straat tot aan uw perceel.
Naast de kosten voor de grond moet u rekening houden met andere kosten. Dit zijn bijvoorbeeld notariskosten, aansluitkosten voor de riolering tot in uw woning, kosten voor de inschrijving in het kadaster en kosten voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning.

Meer informatie en openingstijden:

Wilt u meer informatie over het inschrijven voor bouwgrond of het kopen van een bouwkavel? Neemt u dan contact op met de afdeling Fysieke leefomgeving, team Vastgoed en Grondzaken.
Telefonisch zijn we bereikbaar op ma t/m do van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.