Tubbergenpanel

Wilt u uw mening geven over zaken die u belangrijk vindt in onze gemeente? Of op een eenvoudige manier input geven over actuele onderwerpen? Dat kan via het Tubbergenpanel. Wij vragen u dan een paar keer per jaar om een enquête van de gemeente in te vullen.

Lid worden van het burgerpanel

Woont u in de gemeente Tubbergen en bent u 16 jaar of ouder? Dan kunt u lid worden van het Tubbergenpanel. Bij uw aanmelding wordt een beperkt aantal gegevens gevraagd die van belang zijn voor de verwerking van de vragen. Uw naam, adresgegevens en emailadres worden nooit gekoppeld aan uw antwoorden. Per e-mailadres kan één persoon aan een onderzoek deelnemen.

Inschrijven voor het burgerpanel

Wat is het Tubbergenpanel?

Het Tubbergenpanel is een groep inwoners die een aantal keer per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. Wij zetten een panel in, omdat we graag willen weten wat er speelt onder onze inwoners en wat zij belangrijk vinden. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich inschrijven voor het Tubbergenpanel. De resultaten gebruiken we bij het maken van beleid en het nemen van besluiten.

Als we nieuwe plannen ontwikkelen of als we een bestaande werkwijze evalueren, kunnen we besluiten het panel in te schakelen. Ieder onderzoek is gekoppeld aan een onderwerp dat betrekking heeft op onze gemeente. Bijvoorbeeld zorg, milieu, communicatie, evenementen, parkeergelegenheid, woningbouw, wegenonderhoud, veiligheid, groen en water.

In samenwerking met Newcom Research & Consultancy
Wij hebben het Tubbergenpanel opgezet samen met onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente.