Tegemoetkoming in de energiekosten

Ook voor het jaar 2023 heeft het Rijk besloten de energietoeslag vast te stellen. Hiervoor was een wetswijziging nodig van de Participatiewet. Inmiddels is deze wet aangenomen en heeft het Rijk een gehele nieuwe regeling ontwikkeld. Deze regeling staat geheel los van de vorige regeling. Het college van de gemeente Tubbergen heeft op basis van deze wetswijziging besloten de energietoeslag weer uit te gaan keren.

Tubbergen
Inwoners van de gemeente Tubbergen die een inkomen hebben tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen een beroep doen op deze regeling. De hoogte van het bedrag is € 1.300,00. 

Het gaat om de onderstaande inkomens netto per maand exclusief vakantietoeslag:

  • Echtparen met een inkomen van maximaal € 1981,34
  • Alleenstaande (ouders) met een inkomen van maximaal € 1386,95 
  • Echtpaar met alleen een AOW met een maximaal inkomen van € 2101,70
  • Alleenstaande met alleen een AOW met een inkomen van maximaal € 1547,74
  • Echtpaar met AOW en een pensioen maximaal € 2152,00
  • Alleenstaande met AOW en pensioen € 1572,89

Of iemand in aanmerking komt, wordt per persoon beoordeeld. Hierbij wordt niet gekeken naar het saldo op iemands bankrekening. Ook maakt het niet uit of iemand een eigen woning bezit. Wel moet iemand kunnen aantonen dat het energiecontract op zijn of haar naam staat of dat hij of zij een beschikking onroerendzaakbelasting op naam heeft staan. 

Bovenstaande bedragen kunnen afwijken als er sprake is van een kostendelerssituatie.

Inkomensgrenzen 
Tweemaal per jaar worden deze inkomensgrenzen aangepast. Met ingang van 1 januari en 1 juli vinden deze wijzigingen plaats. De volgende wijziging van de inkomensgrens is op 1 januari 2024. Op dit moment is nog niet bekend wat dan de inkomensgrenzen zijn. Via de website www.tubbergen.nl, houden wij u op de hoogte van deze wijzigingen. 

Uitbetaling 
Aan degene die al een energietoeslag hebben ontvangen wordt deze uitkering weer automatisch uitbetaald. Personen, die eerder een energietoeslag hebben gehad, maar volgens onze gegevens nu niet in aanmerking komen, ontvangen van ons een brief.

Contact
Voor vragen kunt u zich melden bij Schakel Tubbergen. U kunt mailen naar werkeninkomen@noaberkracht.nl of bellen met het telefoonnummer 0546-628701

Schakel bevindt zich in het gemeentehuis.