Subsidieregeling bedrijfsplan transitie landelijk gebied Tubbergen

Algemeen

Het college van Tubbergen heeft de Subsidieregeling bedrijfsplan transitie landelijk gebied Tubbergen 2024 vastgesteld. Middels deze subsidieregeling kunnen agrariërs binnen het gebiedsproces ManderEsch een individueel bedrijfsplan laten maken. Met dit bedrijfsplan brengen zij scenario’s voor de toekomst van hun bedrijf in beeld. Hiermee kunnen zij keuzes maken voor de toekomst.