Subsidie Preventie in het Onderwijs

De aanvraagperiode voor schooljaar 2024-2025 sluit op 01-07-2024

Het college van Tubbergen heeft besloten om jaarlijks € 50.000 te bestemmen voor preventieactiviteiten (bijvoorbeeld op gebied van mentale gezondheid, gezonde voeding en middelengebruik) in het onderwijs en voorschool. Het onderwijs en de voorschool zijn vrij preventieactiviteiten in te zetten, passend bij hun school en/of organisatie.
De activiteiten moeten evenwel passen binnen het door de gemeente  vastgestelde maatschappelijke thema Gezonde Leefstijl.

Digitaal aanvragen
Wij verzoeken de kindcentra en de scholen om de subsidie digitaal aan te vragen. Dit kan door gebruik te maken van eHerkenning of van DigiD. U kunt hier uw subsidieaanvraagformulier uploaden en de gegevens van uw kindercentrum of school invullen. 

Voor vragen over de digitale aanvraag en toekenning kunt u terecht bij Hans Morsink (e-mail: subsidies@noaberkracht.nl). Voor vragen over de subsidieregeling en toekenning bij Wouter ter Brake (e-mail: w.terbrake@noaberkracht.nl)