Standplaatsvergunning

Wat u moet weten

Als u een standplaats wilt innemen kunt u het beste vooraf contact opnemen met een medewerker van het team APV en Bijzondere Wetten. Hij/zij kan u vertellen of er plek is en of het mogelijk is in uw branche.  Indien er geen mogelijkheden zijn, wordt u eventueel op een wachtlijst geplaatst. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
 

Welke standplaatsen zijn er in de gemeente?

Weekmarkten:
- Tubbergen op dinsdagochtend.                             

Minimarkten:
- Geesteren op donderdag van 12.30 uur tot 18.00 uur;
- Langeveen op donderdag van 08:00 uur tot 18.00 uur;
- Albergen op vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Vaste standplaatsen:   
- Tubbergen, Markt noordelijk deel

In de andere kernen zijn geen vaste locaties aangewezen voor het innemen van standplaatsen.
 

Branchebeperkingen

Manderveen
Hier wordt geen vergunning verleend voor de branche bloemen en planten.

Vasse, Harbrinkhoek/Mariaparochie
Hier wordt geen vergunning verleend voor de branches brood/banket, zuivel/vlees en groenten/fruit.

Reutum
Hier wordt geen vergunning verleend voor de branches brood/banket.

Toewijzen van standplaatsen (wachtlijst)
Als er meer aanvragen zijn dan uit te geven vergunningen, dan is het mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden. Hiervoor bent u leges verschuldigd. Als er een standplaats vrijkomt, wordt op volgorde van inschrijving de vrijgekomen standplaats weer opgevuld. 
 

Wat moet u verder nog weten?

Kraam of wagen op eigen grond
U hebt een standplaatsvergunning nodig voor een kraam of wagen op eigen grond.

Regels waar u zich aan moet houden.
Als u een standplaatsvergunning heeft moet u zich houden aan de eisen uit andere wetten. Denk hierbij aan de Drank en Horecawet. Er mag bijvoorbeeld geen alcoholhoudende drank vanaf een standplaats verkocht worden of aanwezig zijn. Denk daarnaast aan de Warenwet, die regels stelt over de hygiëne en degelijkheid van producten of de Wet Milieubeheer, waarin staat vermeld dat u geen hinder en overlast mag veroorzaken.

Beleid voor standplaatsen gemeente Tubbergen
De gemeente heeft beleid voor het toekennen van standplaatsen. Voor het downloaden van de beleidsregels kunt u hier klikken. (GB2014, 63)

Duur van de vergunning
Een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats, minimarkt of weekmarkt wordt verleend voor een termijn van maximaal drie jaar.

Aanvragen

Aanvraagformulier
Voor het aanvragen van een standplaatsvergunning dient u gebruik te maken van het vastgestelde aanvraagformulier. Deze kunt u hier downloaden. U kunt de aanvraag schriftelijk indien of mailen naar gemeente@tubbergen.nl onder vermelding van ‘aanvraag standplaatsvergunning’.

Bijlagen bij het aanvraagformulier
Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken voegen:
- Kopie uittreksel KvK
- Kopie geldig legitimatiebewijs
- Schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond waarop de standplaats wordt ingenomen. Is de grond van de gemeente dan is dit niet nodig.
- Indien u een standplaats wilt innemen bij een particulier,moet u op een plattegrond de plek van uw standplaats aankruisen.

Hoe lang gaat het duren

De gemeente beslist binnen acht weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Is de aanvraag onvolledig, dan krijgt u van ons de gelegenheid om deze aan te vullen. Als het niet lukt om binnen acht weken te beslissen, dan mogen wij de termijn een keer met acht weken verlengen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning zijn kosten verbonden. De tarieven zijn:

- Aanvraag vergunning € 79,80

Voor het inschrijven op de wachtlijst bent u ook leges verschuldigd.