Schakel

Met alle vragen over de Jeugdwet, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u terecht bij Schakel. Schakel is dé plek waar voor alle vragen over:

  • Welzijn
  • Inkomen
  • Jeugd
  • Zorg


Bij Schakel werken de gemeente Tubbergen en Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland samen om inwoners te ondersteunen waar nodig. De ondersteuning is voor iedereen anders. Het doel van Schakel? Meer welzijn voor u, uw gezin of familie. De hulp die Schakel biedt verschilt van het geven van informatie en advies tot een tijdje met u ‘meelopen’. Wat nodig is wordt samen met u besproken. Uw vraag en uw situatie; daar gaat het om.

Allerlei vragen

Wij willen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving en soms lukt het niet om een hulpvraag zelf op te lossen. De consulenten en sociaal werkers van Schakel helpen u graag met vragen over bijvoorbeeld dagbesteding, begeleiding, huishoudelijke hulp, een rolstoel, een automaatje, vrijwilligerswerk, een woningaanpassing of een andere vraag over welzijn, inkomen, jeugd en zorg.  Schakel vindt, verbindt en ondersteunt.

In contact komen met Schakel is heel eenvoudig. U kunt bellen, mailen of langskomen.

Tel. 0546-628701       (09:00 en 12:00 uur)
www.schakeltubbergen.nl info@schakeltubbergen.nl


Onafhankelijke cliëntondersteuning

U kunt ook een beroep doen op cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners begrijpen welke zorg, hulp of middelen u nodig heeft. Zij werken onafhankelijk van gemeenten, (jeugd)zorginstellingen en andere organisaties. Iedere Nederlander heeft recht op cliëntondersteuning.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan een beroep op hen doen. Zij zijn een onafhankelijke en zelfstandige organisatie die informatie, advies, ondersteuning en voorlichting geeft