Coronavirus

Rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? En heeft u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente.

Wat moet u weten

Eerst openbaar riool

Leg uw afvoer pas aan nadat de gemeente het openbare riool heeft aangelegd tot de grens van uw terrein. Dan kunt u uw afvoer daarop aansluiten. De plaats en de diepteligging van het riool zijn namelijk van groot belang. De gemeente legt de aansluiting in overleg met u aan, zorg wel dat u op tijd een rioolaansluiting aanvraagt.

Type rioolstelsel

Vraag een aansluiting op het type rioolstelsel dat bij uw terrein ligt. Op de meeste plaatsen binnen de bebouwde kom ligt een vrijvervalstelsel, buiten de bebouwde kom meestal een drukriolering. Niet het hele buitengebied is gerioleerd. Op plaatsen waar nu geen riolering aanwezig is moet men gebruik maken van een IBA of septic tank. Bel voor de zekerheid de gemeente, tel (0546) 628000.

Let op: als u aangesloten bent op drukriolering mag u alleen afvalwater lozen. Regenwater mag dan niet op de riolering.

Aanvragen

              Gemeente Tubbergen
              Postbus 30
              7650 AA Tubbergen

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De gemeente onderzoekt of zij een rioolhuisaansluiting voor uw terrein kan maken
Als de aansluiting problemen oplevert, stelt de gemeente u een andere mogelijkheid voor
Is bij u een aansluiting op het vrijvervalstelsel aangelegd? Dan krijgt u de rekening wanneer de aansluiting klaar is
Hebt u een aansluiting op het drukriool nodig? Dan krijgt u de rekening na aanleg van het drukriool.

Kosten

Aansluiting op vrijvervalriolering

Prijs
een enkele aansluiting op het riool (standaard) 10m € 950,-
een dubbele aansluiting op het riool ( gescheiden stelsel) 10m € 1600,-
meerprijs voor extra meters € 60,-
meerprijs voor zagen door asfalt € 850,-
meerprijs voor eventuele bronnering € 500,-

Aansluiting op drukriolering

 
een aansluiting op het drukriool € 9000,-

Aanpassen bestaande aansluiting 

 

Vergroting of vernieuwing van bestaande aansluiting
wordt gerealiseerd op basis van werkelijk gemaakte kosten.