Coronavirus

Proclaimer

De gemeente Tubbergen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen hoe u ons dit wilt laten weten. Alle gegevens die u hiervoor nodig hebt staan op onze contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen.
U krijgt altijd een reactie op uw melding.  

De website www.tubbergen.nl  bevat eveneens hyperlinks naar andere websites die niet behoren tot www.tubbergen.nl. De gemeente Tubbergen is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, die op deze sites worden gevraagd. Documenten van derden die op de website van de gemeente Tubbergen worden aangeboden blijven wat inhoud betreft voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) in deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Tubbergen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie op deze website vormt geen bekendmaking in de zin van de wet. Alleen publicatie door ter inzagelegging of in officieel door de lokale overheid uitgegeven bladen zoals het Gemeenteblad is bindend.