Ontkenning vaderschap

Algemeen

De akte voor de ontkenning van het vaderschap is een door de gemeente geregistreerde verklaring van de moeder, waarin zij ontkent dat haar overleden wettelijke echtgenoot de vader is van haar (pasgeboren) kind. Volgens de wet blijft uw overleden echtgenoot wettelijk de vader als hij binnen 306 dagen voor de geboorte van uw kind is overleden. Dat geldt ook als u inmiddels hertrouwd bent. Het ontkennen van het vaderschap kan plaatsvinden voor de geboorte van het kind, bij de geboorteaangifte of na de geboorte, maar moet wel gebeuren binnen een jaar na de geboorte van het kind. De ontkenning werkt terug tot de geboorte.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de akte voor de ontkenning moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot of u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.
  • U bent in het bezit van de overlijdensakte van uw wettelijke echtgenoot en de geboorteakte van uw kind.
  • U kunt zich legitimeren.


U moet de akte voor de ontkenning van het vaderschap van uw overleden echtgenoot binnen een jaar na de geboorte van het kind aanvragen bij de gemeente.

U kunt alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis. Gebruik de groene knop hierboven voor het maken van een afspraak.

Meenemen

  • een overlijdensakte van uw wettelijke echtgenoot
  • een geboorteakte van uw kind
  • uw identiteitsbewijs

Afhankelijk van de situatie kunnen er meerdere documenten worden gevraagd.