Coronavirus

Ontheffing parkeerschijfzone

Wat u moet weten

Voor bewoners in het centrum van Tubbergen bestaat er een mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen waarmee zonder  tijdsduurbeperking in de parkeerschijfzone mag worden geparkeerd. Er wordt maximaal één ontheffing per woonadres verstrekt. De ontheffing wordt op uw kenteken gesteld.

Een aantal woningen en appartementen zijn voorzien van eigen parkeerplaatsen, deze bewoners komen niet in aanmerking voor een ontheffing. Ook houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen geen ontheffing aanvragen. 

Aanvragen

Aanvraagformulier

U kunt de ontheffing aanvragen met het vastgestelde formulier, deze kunt u hier downloaden.

Het formulier moet volledig ingevuld  en ondertekend worden. U kunt vervolgens het aanvraagformulier met de bijlage schriftelijk of digitaal naar ons opsturen.

Wijzigingen

Het wijzigen van een ontheffing als gevolg van een adres- of kentekenwijziging is niet mogelijk. U moet een nieuwe ontheffing aanvragen.

U dient een kopie van het kentekenbewijs deel I van het voertuig waarvoor de vergunning geldt, mee te sturen.

Aanvraagformulier ontheffing parkeerschijfzone Tubbergen.

Beslistermijn

Na ontvangst van de aanvraag wordt er in principe binnen 2 weken op de aanvraag beslist. .

Voorwaarden, kosten, contactgevens

 

Wie kan er een aanvraag doen?

De aanvraag voor een parkeervergunning kan gedaan worden door:

  • bewoners van het centrum van Tubbergen, binnen de parkeerschijfzone met uitzondering van de hieronder vermelde appartementencomplexen.

 

Wie komt niet voor een ontheffing in aanmerking

Bewoners van de volgende appartementencomplexen:

  • Appartementen Kolenbranderhof, Kolenbranderhof 1 t/m 47 en 2 t/m 40;
  • Appartementen Sniederhof, Burg. Smalstraat 2 t/m 44;
  • Appartementen hoek Molenstraat/Grotestraat, Molenstraat 2 t/m 10;
  • Appartementen Vestia gebouw, Almeloseweg 1 t/m 7 en Burg. Smalstraat 1 en 3 (huisnummers inclusief eventuele toevoegingen a, b etc.).

 

Bewoners van nieuwe woningen of appartementen binnen de parkeerschijfzone waarbij eigen parkeergelegenheid aanwezig is of wordt aangelegd.

 

Plaatsen waar de ontheffing niet geldig is

Er zijn binnen de parkeerschijfzone weggedeelten aangewezen waarvoor een ontheffing niet geldig is. Het gaat hierom de openbare parkeerplaatsen binnen de parkeerschijfzone in of langs:

  • Waldeckstraat, voor zover gelegen tussen de Oranjestraat en de Almeloseweg;
  • Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Molenstraat en het Raadhuisplein;
  • het parkeerterrein “achter” het Eendrachtsgebouw, de Rabobank en de Plusmarkt.

 

Geldigheidsduur ontheffing

De ontheffing wordt voor 2 jaar verleend. Ook vervalt de ontheffing als er wijzigingen in het woonadres of het kenteken zijn. U dient dan een nieuwe ontheffing aan te vragen met het vastgestelde aanvraagformulier.

Maximaal aantal ontheffingen per huisadres
Per huisadres kan er maximaal  één  parkeerontheffing  worden verleend.

 

Kosten

Voor de aanvraag van een parkeerontheffing  moet u leges betalen.

Aanvraag € 43,00  

 

Contactgegevens

Gemeente Tubbergen
KCC/ team wonen en Leven
Postbus 50
7650 AA Tubbergen
Telefoon:   0546-628000

e-mail: gemeente@tubbergen.nl t.a.v. team Wonen en Leven