Coronavirus

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Vanaf 2013 werkt één ambtelijke organisatie voor de gemeente Dinkelland én de gemeente Tubbergen. De ambtelijke organisatie heet ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen’ en voert de volledige bedrijfsvoering uit voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen heeft een bestuur, dat bestaat uit beide colleges van burgemeester en wethouders.

Medewerkers die voorheen werkzaam waren bij deze gemeenten, zijn in dienst bij de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland zijn zelfstandige gemeenten. De gemeenteraden en de colleges van B&W blijven zelfstandig verantwoordelijk voor hun eigen besluiten.

Noaberkracht

De naam ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen’ staat voor de gezamenlijke kracht van beide gemeenten en het noaberschap dat hen onderling verbindt. Dinkelland en Tubbergen zijn vergelijkbare plattelandsgemeenten, die zich kenmerken door hun Twentse nuchterheid, betrokkenheid en sociale karakter. Beide gemeenten zetten zich met deze kwaliteiten in voor hun inwoners en lokale samenleving. Door de krachten te bundelen staan ze sterker. Samenwerken is daarom een bewuste keuze.

Door samen te werken versterken beide gemeenten elkaar, leveren ze betere kwaliteit, zijn ze minder kwetsbaar en werken ze bovendien efficiënter. Regels zijn verminderd en vereenvoudigd en waar mogelijk geharmoniseerd. Daarnaast is door de samenwerking ook bespaard op de kosten van de bedrijfsvoering.