Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente

Maakt u zich zorgen om iemand? Denkt u dat deze persoon echt psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen in het kader van de ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (WvGGZ).

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente

  • Is het een noodgeval (acute crisis)? Bel 112.
  • Is het geen noodgeval, maar wel een zorgelijke situatie? Neem contact op met het Meldpunt Verward Gedrag Twente.

GGD Twente voert dit meldpunt uit voor de 14 gemeenten in Twente. Het meldpunt onderzoekt of er hulp nodig is. En welke hulp. Wil de betrokkene geen hulp, maar heeft die wel hulp nodig? Dan is verplichte geestelijke gezondheidszorg mogelijk.

Waarom verward gedrag melden?

Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt aan een oplossing samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving.

Wat betekent verplichte zorg voor u?

Maakt iemand zich zorgen over u en is er een melding gedaan bij het Meldpunt Verward Gedrag Twente?

Er wordt verplichte zorg ingezet als u door psychische problemen misschien een gevaar bent voor uzelf of voor anderen. In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U hebt het recht uw wensen te laten horen.

Ook hebt u recht op hulp van een ‘patiëntenvertrouwenspersoon’ (PVP), dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een PVP? Geef dan toestemming om uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP. U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl.

Contact

GGD Twente (Contact met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente)

Telefoon: 053 487 6969
Website: GGD Twente Meldpunt Zorgwekkend Gedrag