Meldpunt goed verhuurderschap

Algemeen

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht geworden. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars voorkomen. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden.

Over het meldpunt

Huurders die een woning in de particuliere sector huren -corporaties en woningstichtingen zijn uitgezonderd - kunnen vermeende misstanden melden bij een gemeentelijk meldpunt. Op deze manier kan de gemeente ingrijpen bij misstanden. Bij overtreding van de Wet kan de gemeente handhavend optreden of een boete opleggen.

Via de knoppen bovenaan deze pagina kunt ue en melding maken met gebruik van uw DigiD, maar het kan ook anoniem.

Huurovereenkomst op schrift

Verhuurders zijn nu verplicht de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen en de huurder schriftelijk te informeren over rechten en plichten. Ook moeten zij het meldpunt van de gemeente vermelden.

Uitleggen

Verhuurders moeten transparant een huurder selecteren via een bepaald systeem en dat bekendmaken. Zij moeten ook aan een afgewezen huurder uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen.

(Waar)borg en servicekosten

De borg mag niet meer zijn dan 2 maanden huur. De verhuurder moet de borg binnen 2 weken terugbetalen als de huurder de woning volgens afspraak heeft verlaten. Servicekosten moeten redelijk zijn en in verhouding zijn met gemaakte kosten. Verhuurders moeten jaarlijks een transparante afrekening geven van de servicekosten.

U dient eventuele missstanden duidelijk te omschrijven. Ook de contactgegevens van de verhuurder moeten worden vermeld.