Coronavirus

Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor een vergoeding:

  • Als uw kind speciaal onderwijs of voortgezet speciaal basisonderwijs volgt en de onderwijsinstelling minimaal 6 kilometer van uw huis staat. Voor speciaal basisonderwijs moet de afstand woning - school minimaal 4 kilometer zijn.
  • Als uw kind primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de onderwijsinstelling minimaal 6 kilometer van uw huis staat
  • Voor een taxi als uw kind een beperking heeft en niet onder begeleiding kan reizen. Bij de aanvraag stuurt u medische informatie, diagnose(s) en verklaringen van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar
  • Voor weekendvervoer als uw kind in een internaat of pleeggezin verblijft voor het volgen van passend onderwijs
  • Voor een begeleider als uw kind niet zelfstandig kan reizen. Kinderen die op 1 augustus tien jaar of ouder zijn en onderwijs volgen op een speciale school voor primair of basisonderwijs, komen alleen voor de vergoeding van een begeleider in aanmerking als de directeur van de school een verklaring van de noodzaak afgeeft. Deze ondertekende verklaring stuurt u mee bij de aanvraag

Aanvragen

  • Volgt uw kind onderwijs op een basisschool of speciale school voor basisonderwijs en uw verzamelinkomen over 2018 is lager dan € 27.000 ? Vul dan een IB60-formulier 2017 in. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via 0900 - 80 88

 

 

Eigen bijdrage

Als uw inkomen in 2018  € 27.000,- of hoger was, betaalt u een eigen bijdrage van €393,00.

In artikel 23 van de verordening staat dat van ouders/verzorgers een drempelbedrag wordt gevraagd van leerlingen die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoeken. Het drempelbedrag is gelijk aan de vervoerskosten van één zone van het openbaar vervoer en wordt éénmaal per gezin in rekening gebracht. Voor 2020-2021 is het drempelbedrag vastgesteld op € 393,00.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.