Klimaat

Extreem weer. Daar hebben we steeds vaker last van. Het ene moment is het extreem warm en zit je dagenlang te zweten. Het andere moment komt de regen met bakken uit de lucht. Water in de hal of de woonkamer is niet meer vreemd op sommige plekken, mensen ondervinden zelfs gezondheidsklachten tijdens hittegolven. Samen zorgen we ervoor dat we minder last hebben van de gevolgen van extreem weer. Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer. Ook in Tubbergen komen we in actie. 

Ons beleid

We hebben met elkaar een prachtige groene plattelandsgemeente met een gezond leefklimaat. Dit willen we graag behouden en waar het kan versterken. Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor iedereen, zowel jong als oud. Als gemeente zetten wij hier al op in door verschillende maatregelen te nemen, zoals o.a. het scheiden van regenwater en vuil water, het aanleggen van wadi’s, en het aanplanten en het onderhouden van groen.

Ook in onze beleidsstukken komt steeds meer aandacht voor het klimaat en hoe wij hier als gemeente mee om willen gaan. Zo zijn een gescheiden rioleringsstelsel en wadi’s al standaard opgenomen bij het aanleggen van nieuwbouwwijken. Daarnaast zetten we specifiek in op klimaatadaptatie door bijvoorbeeld informatie te verstrekken via www.groenblauwtwente.nl, regentonacties en door dit onderwerp mee te nemen in onze omgevingsvisie.

Door dit soort maatregelen te nemen willen we inspelen op het veranderende klimaat en alle gevolgen die dit met zich meebrengt zoveel mogelijk beperken. Dit kunnen we als gemeente niet alleen, hiervoor hebben we ook de hulp van onze inwoners nodig. Samen kunnen we het verschil maken.

Wat kunt u doen?

Bent u benieuwd wat u zelf kunt doen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken? Kijk dan eens op Groen Blauw Twente.

U kunt hier allerlei maatregelen vinden die bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor uzelf maar ook voor allerlei dieren, planten en de noabers. U kunt hier zelfs het klimaatlabel van uw tuin uitrekenen. Meer groen in de tuin, een gezond bodemleven of een groen dak op uw overkapping of schuur zijn enkele voorbeelden.  En het mooiste is dat een groenere tuin prima onderhoudsarm te realiseren is. Tussen een groene tuin en een tuin vol tegels zit vaak wel een paar graden verschil op warme dagen. En de warmte blijft bij een groene tuin niet onder uw overkapping of zonnescherm hangen. Ook water wordt beter en sneller opgenomen in een groene tuin, waardoor wateroverlast bij stortbuien of aanhoudende regen beperkt blijft. U kunt natuurlijk ook advies inwinnen bij een lokale hovenier over wat het beste werkt voor uw tuin. Dan kunt u zelfs op de warmere dagen heerlijk in uw tuin zitten.

Klimaatatlas

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. In verband daarmee is er in Nederland het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) opgesteld, waarbij de ambitie is vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Om deze ambitie waar te maken moet bepaald worden wat de klimaatopgaven zijn. Een klimaatatlas (ook wel stresstest) is een passend middel om de klimaatopgaven zichtbaar te maken. In Twente heeft het Twents waternet deze klimaatatlas laten opstellen.

De klimaatatlas geeft een toekomstbeeld van de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen in Twente in 2050 als we geen maatregelen treffen. Daarbij zijn de kwetsbaarheden voor weersextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstroming in beeld gebracht.  Met behulp van de klimaatatlas gaan we in gesprek met de raad, bewoners en bedrijven, om inzichtelijk te krijgen waar maatregelen nodig zijn en wie de maatregelen moet nemen. 

Klik hier als u wilt weten hoe de situatie in onze gemeente is.

Verhalen over een veranderd klimaat in Twente