Klein chemisch afval

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval kunt u op bepaalde tijden gratis afgeven bij de chemokar. De chemokar staat op de laatste vrijdag van de maand op de volgende locaties:

Albergen; Eenhuisstraat bij de papiercontainer op het industrieterrein:

 • Vrijdag 26 januari 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 30 maart 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 25 mei 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 27 juli 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 28 september 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 30 november 09.00 - 12.30 uur
   

Geesteren, Parkeerplaats Geermanstraat Geesteren:

 • Vrijdag 23 februari 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 29 juni 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 31 augustus 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 26 oktober 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 28 december 09.00 - 12.30 uur

 

Tubbergen; Voormalig gemeentewerf Galvanistraat 4:

Iedere laatste vrijdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur en iedere tweede woensdag van de maand van 10.00 - 14.00 uur

Welk afval u kunt inleveren bij de chemokar, kunt u lezen op www.rova.nl/kca.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon 038-4273777 of www.rova.nl/contact.

 

 

Voorwaarden

Klein chemisch afval (Kca)

Kca herkent u aan het logo op de verpakking. Ga altijd voorzichtig om met klein chemisch afval! De volgende tips zijn daarbij belangrijk:

 • Bewaar kca zoveel mogelijk in de originele verpakking en sluit deze goed af
 • Bewaar batterijen niet los maar in een glazen pot
 • U moet de milieubox persoonlijk aanbieden bij de chemokar

 

Wat is klein chemisch afval?

Onder klein chemisch afval wordt onder meer verstaan: batterijen, accu's, verf, schoonmaakmiddelen en olieproducten.

Chemisch afval van bedrijven

Bedrijven kunnen alleen chemisch afval afvoeren volgens de voorwaarden van een milieuvergunning.

Kosten

Het aanbieden van Klein chemisch afval is gratis.