Coronavirus

Kinderburgemeester en kinderraad

 

 

In de gemeente Tubbergen vinden we niet alleen de mening van onze volwassen inwoners belangrijk, maar zeker ook die van onze jeugd. Daarom hebben we een eigen kinderburgermeester en kinderraad.

 

Kinderburgemeester

De kinderburgemeester is het gezicht voor de jeugd in de gemeente Tubbergen. Hij of zij vertegenwoordigt hen in de lokale politiek. De kinderburgemeester is daarmee de stem voor de kinderen in onze gemeente.

Ook is de kinderburgemeester voorzitter van de kinderraad. Hij of zij heeft daarnaast een stem bij de besluitvorming.

Evenementen, bijeenkomsten en gebeurtenissen
De kinderburgemeester is aanwezig bij verschillende evenementen, gebeurtenissen en bijeenkomsten. Zoals:

  • carnaval, Koningsdag, sinterklaasintocht;
  • lintjesregen, dodenherdenking;
  • bijzondere raadsvergaderingen.

 

Kinderraad

Taak kinderraad
De kinderraad heeft als taak om het college en/of de gemeenteraad te adviseren over verschillende onderwerpen die (in)direct invloed hebben op de leefwereld van kinderen.
De onderwerpen kunnen door de gemeenteraad of het college worden aangedragen, maar de kinderraad kan ook zelf onderwerpen aanleveren.

Vergaderen kinderraad

De kinderraad komt vier keer per jaar samen op een woensdagmiddag. Er wordt vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in Tubbergen. In verband met corona zal dit voorlopig digitaal zijn. De kinderburgemeester zit de vergadering voor en wordt daarbij geholpen door de burgmeester.

Samenstelling en duur

De kinderraad bestaat uit twee leerlingen van elke basisschool in de gemeente Tubbergen. Een leerling uit groep 7 en een leerling uit groep 8. Daarmee bestaat de kinderraad uit 18 leerlingen.

 De kinderraad wordt aangesteld voor de duur van twee schooljaren.