Coronavirus

Jan Mistrate Haarhuis

Jan Mistrate Haarhuis

Gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Voor jullie is dit een belangrijke dag die je de rest van je leven meeneemt. In het leven van iedere mens zijn momenten aanwezig die te benoemen zijn als markeringsmomenten, zoals geboorte, behalen van diploma’s en sterven. Tot een belangrijk moment in iemands leven behoort ook het huwelijk of partnerschapsregistratie. Naast alle wettelijke en formele zaken gaat het hierbij om ervaren van geluk.

Als je ervan uitgaat dat het huwelijk een verbintenis is voor een zeer groot aantal jaren dan verdient het huwelijk en de huwelijksplechtigheid zorgvuldige aandacht. Samen zaken goed voorbereiden en duidelijk maken wat je wilt of juist niet wilt. Dat is ook mijn uitgangspunt dat ik hanteer tijdens de gesprekken die ik voer met het aanstaand bruidspaar. Van belang is dat het jullie huwelijk, jullie feest is en dat het verloopt zoals jullie dat graag wensen. Hoewel het een ingrijpende gebeurtenis is, is het ook een dag van feest en plezier. En aan zo’n dag wil ik mijn bijdrage geven als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand.

Het is een dag voor jullie als bruidspaar en daarvan vind ik dat die zo goed en soepel mogelijk moet verlopen. Ik wil daar een bijdrage aan leveren door op een voor jullie als bruidspaar passende manier invulling aan te geven. Ik doe dit met veel plezier en ik hoop het nog een tijdje vol te houden. Ik ben van na de oorlog (1947) en wil dat graag zo houden. 

Ik kijk uit naar onze kennismaking en wens jullie alvast veel succes met alle voorbereidingen.

Jan Mistrate Haarhui