Inkoop en aanbestedingen

Inkoop en aanbestedingen

Vanaf 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. De gemeente Tubbergen heeft samen met Twentse gemeenten, de Veiligheidsregio en de Regio Twente het inkoop en aanbestedingsbeleid aangepast aan de wetgeving.

Heeft u als ondernemer vragen over het inkoopbeleid of aanbestedingsbeleid van de gemeente? Dan vindt u hier nadere informatie.

De gemeente als inkoper

In de  gemeente Tubbergen zijn de verschillende afdelingen zelf verantwoordelijk voor de inkoop. Ter ondersteuning en advisering hiervan heeft de gemeente twee inkoopcoördinator aangesteld. Deze inkoopcoördinator heeft de volgende taken:

  • Ondersteuning bieden aan en begeleiden van de afdelingen bij Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures;
  • Coördineren en signaleren;
  • Opstellen, uitdragen en bewaken van het beleid;
  • Adviseren, gevraagd en ongevraagd.

De inkoopcoördinatoren van de gemeente Tubbergen zijn Mariëlle Eshuis en Liza Schoemaker. U kunt haar als volgt bereiken:

  • telefoon: 0541 854100
  • e-mail: inkoop@noaberkracht.nl

Inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid

Op 17 april 2018 heeft het college van B&W het inkoop en aanbestedingsbeleid (zie downloads) en de (regionale) klachtenregeling (zie downloads) vastgesteld. Hierbij is gekozen om Twentebreed hetzelfde beleid vast te stellen, zodat ondernemers bij alle gemeenten (en de Regio Twente en de Veiligheidsregio) te maken hebben met dezelfde uitgangspunten en voorwaarden. Ook gebruiken we dezelfde inkoopvoorwaarden (zie downloads) in Twente.
Uit gesprekken met ondernemersvertegenwoordigingen in Twente (o.a. MKB Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland) blijkt dat er veel behoefte is aan uniformiteit in de inkoop- en aanbestedingspraktijk van gemeentelijke opdrachtgevers. Door de vaststelling van dit beleid is daarmee aan die wens voldaan.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het modelbeleid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en is het raamwerk voor inkoop en aanbestedingen.

Lokale en regionale Ondernemers

De gemeente vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers daar waar mogelijk de kans hebben om een opdracht van de gemeente te ontvangen. Dit is ook in het beleid opgenomen. Benadrukt wordt dat met het (nieuwe) beleid geen sprake is van protectionisme en dat niet-lokale ondernemers ook nog steeds kans blijven maken op opdrachten. Aanleiding voor dit uitgangspunt is dat de gemeente hiermee borgt dat ze oog heeft voor de belangrijke taak die lokale en regionale ondernemers vervullen als ruggengraat van de economie en werkgelegenheid in de omgeving.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Waar mogelijk zal de gemeente haar positie als opdrachtgever aanwenden om arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen uit de samenleving te realiseren. Gezien ervaring uit de afgelopen jaren is het niet wenselijk hier een uniforme werkwijze voor vast te leggen maar zal er (in samenspraak met ondernemers(organisaties)) en Regiogemeenten gezocht worden naar optimale invulling van deze doelstelling.

Duurzaam inkopen: Manifest Duurzaam Inkopen

Op 4 maart 2014 is het Manifest Duurzaam Inkopen ondertekend door de burgemeester. Met de ondertekening van dit Manifest verklaart de gemeente Tubbergen dat duurzaam inkopen de aandacht heeft. Dit zal de komende tijd in beleid worden uitgewerkt.  

Procedures

Publicatieplicht

In het kader van de Aanbestedingswet 2012 is het voor overheden verplicht om de (voor) aankondigingen te publiceren op www.tenderned.nl. Deze verplichting geldt voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels. Voor opdrachten onder de drempel en voor bepaalde diensten(genoemd in de Aanbestedingswet) geldt deze publicatieplicht niet. Daarnaast is de gemeente na gunning verplicht op Tenderned te publiceren wie de opdracht heeft gekregen.

Welke inkoopprocedure?

De gemeente hanteert in haar inkoop en aanbestedingsbeleid de volgende richtbedragen voor de te volgen procedure:

Bedragen zijn excl. BTWWerkenLeveringenDiensten
Enkelvoudigtot € 50.000tot € 30.000tot € 30.000
Meervoudig

vanaf € 50.000

tot € 1.500.000

vanaf € 30.000

tot Europees drempelbedrag

vanaf € 30.000

tot Europees drempelbedrag

Nationaal openbaar

vanaf € 1.500.000

tot Europees drempelbedrag

n.v.t.n.v.t.
Europees

Vanaf Europees drempelbedrag

(jan 2024: € 5.538.000)

Vanaf Europees drempelbedrag

(jan 2024 € 221.000)

Vanaf Europees drempelbedrag

(jan 2024 € 221.000)

Het is mogelijk om goed onderbouwd te kiezen voor een lichtere of een zwaardere procedure. Hierbij geldt één uitzondering. Zodra de opdrachtwaarde de Europese drempel heeft bereikt, moet er Europees aanbesteed worden. Uiteraard mag de gemeente geen opdrachten splitsen om onder dat bedrag te blijven om op deze manier een lichtere procedure te kunnen volgen. Omgekeerd mogen opdrachten ook niet samengevoegd worden die heel goed als aparte opdrachten behandeld kunnen worden.

Zaken met de gemeente doen

In tegenstelling tot private ondernemingen zijn gemeenten niet volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke voorwaarden zij zaken willen doen. Daarom is het goed dat u zich als ondernemer vooraf verdiept in de gemeente als mogelijke opdrachtgever. Er zijn verschillende branche- en ondernemingsverenigingen die u hierover kunnen informeren. Ook kunt u op diverse websites terecht voor informatie, zoals:

  • De website van mkb servicedesk: deze site bevat veel informatie over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld Samen Inschrijven bij een aanbesteding, hoe werkt dat?.
  • De website van het aanbestedingsinstituut: dit is een onafhankelijk instituut, in het leven geroepen door de grootste bedrijfstakorganisatie in de Bouw & Infra, dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt.
  • De website van Pianoo: deze site is in eerste instantie voor overheden c.q. aanbestedende diensten, maar biedt veel informatie over alle regels en voorschriften rond inkoop- en aanbestedingen, die ook voor bedrijven interessant kunnen zijn.

Hoe weet ik wanneer de gemeente start met inkoop/aanbesteding?

Zoals aangegeven heeft de gemeente een publicatieplicht voor alle opdrachten vanaf een bepaald bedrag (Diensten & Leveringen vanaf € 221.000,- en Werken van € 5.538.000,-). Deze publicaties staan vermeld op de website van tenderned. U kunt zich daar als ondernemer gratis inschrijven. U kunt op de site aangeven in welk type opdrachten u geïnteresseerd bent. U ontvangt dan automatisch bericht als er een opdracht op uw bedrijf van toepassing is.

Digitaal inkopen/aanbesteden

De gemeente wil haar inkoop- en aanbestedingstrajecten zo transparant en efficiënt mogelijk laten verlopen. Daarom worden de inkoop- en aanbestedingentrajecten volledig digitaal gedaan. In Twente hebben we gekozen om dat via www.mercell.nl te laten verlopen. Dit is een website die borgt dat een aanbestedingstraject volledig digitaal kan verlopen.
Ook bij deze website kunt u zich als ondernemer gratis inschrijven. En ook van deze site krijgt u automatisch bericht, als er een aankondiging van het soort opdracht geplaatst is, waarvoor u uw interesse hebt laten blijken. Op Negometrix worden overigens ook aanbestedingen gehouden van niet-overheden.

Contact

Voor meer informatie staat het u vrij om contact op te nemen met de persoon van een desbetreffende afdeling binnen de gemeente die de taken uitvoert/beheert. Ondernemen is nu eenmaal ook acquisitie voeren, en zorgen dat de betrokkenen uw bedrijf en haar diensten/producten kennen. Mocht u niet weten bij wie u moet zijn, neem dan contact op met de gemeente of met de inkoopcoördinatoren Mariëlle Eshuis en Liza Schoemaker (0546 628 000).

Inkoopkalender

De gemeente is wettelijk verplicht opdrachten van een bepaalde waarde te publiceren. Voor opdrachten met een lagere waarde geldt deze publicatieplicht niet. Tubbergen streeft echter naar een zo groot mogelijke transparantie bij haar handelen. Daarom publiceert ze op haar website ook aankondigingen van opdrachten waarvoor deze wettelijke plicht niet geldt.

Hieronder staan de geplande aanbestedingen voor 2024, zowel voor de gemeente Dinkelland, de gemeente Tubbergen als voor Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 

Inkoopprojecten Noaberkracht Dinkelland Tubbergenmeervoudig onderhandse aanbestedingerwachte publicatietype aanbesteding
ROVA afvalinzameling binnen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen2024Europese aanbesteding 
Jeugdzorg2023/2024Europese aanbesteding meerdere gemeenten
Aanschaf voertuigen buitendienst GepubliceerdEuropese aanbesteding
Leveren van speeltoestellenVoorbereiding Europese aanbesteding 
Woonrijp maken Erve Molenbeek OotmarsumGepubliceerdmeervoudig onderhandse aanbesteding
Bouwprojectmanager onderwijshuisvesting - Denekamp WestGepubliceerdEuropese aanbesteding
Raambestek onderhoud elementenverharding Noaberkracht Dinkelland en TubbergenVoorbereidingmeervoudig onderhandse aanbesteding
Leveren isolatiemateriaal (isolatieprogramma)VoorbereidingEuropese aanbesteding
Maaltijdvoorziening Oekrainers TubbergenVoorbereidingEuropese aanbesteding
Raamovereenkomsten diverse adviesdiensten VoorbereidingEuropese aanbesteding (zie RO plannen en advies)
Mobiliteitsplan NoaberkrachtVoorbereidingEuropese aanbesteding
Raamovereenkomst pompen, onderdelen en onderhoud VoorbereidingEuropese aanbesteding
Onderhoud civiel technische kunstwerkenVoorbereidingEuropese aanbesteding
Onderhoud technische installaties gemeentelijke gebouwen2024Europese aanbesteding
Waterstructuurplannen 20242024 kwartaal 2meervoudig onderhandse aanbesteding
Bouwteam herinrichting  (Mariaparochie-Harbrinkhoek)2024 kwartaal 2meervoudig onderhandse aanbesteding
Brandmeldinstallatie gemeentehuizen2024 kwartaal 2meervoudig onderhandse aanbesteding
Zonnepanelen zwembad de vlaskoel2024 kwartaal 2meervoudig onderhandse aanbesteding
Luchtbehandeling gemeentehuis Denekamp2024 kwartaal 2meervoudig onderhandse aanbesteding
Fundatiestraat inbreidingingsplan Manderveen2024 kwartaal 2Enkelvoudige aanbesteding 
Woningbouwlocatie Het Spikkert fase 4 te Weerselo - bouwrijp maken2024 kwartaal 2meervoudig onderhandse aanbesteding
Albergen - Kappitelhuisstraat - klimaatmaatregelen (regenwater)2024 kwartaal 2meervoudig onderhandse aanbesteding
Architectenselectie onderwijshuisvesting - Denekamp West2024 kwartaal 3 Europese aanbesteding
Softwarebroker2024 kwartaal 3Europese aanbesteding meerdere gemeenten
Bessentuin fase 2 - bouwrijp maken2024 kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding
WMO hulpmiddelen2024 kwartaal 4Europese aanbesteding meerdere gemeenten
Rossum Noord fase 2 - bouwrijp maken2024 kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding
Bouteam vervanging kunstwerken 2024 kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding
Postbezorging2024 kwartaal 3 / kwartaal 4SAS
Wegenfrees2024 kwartaal 3 / kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding 
haak-arm systeem2024 kwartaal 3 / kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding 
Mobiele kraan2024 kwartaal 3 / kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding 
2 kleine veeg-borstelmachines 2024 kwartaal 3 / kwartaal 4Europese aanbesteding
3 zoutstrooiers2024 kwartaal 3 / kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding 
Afvalverwerking gemeentelijke organisatie kantoren2024 kwartaal 3 / kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding
Raamovereenkomst ingenieursdiensten2024 kwartaal 3 / kwartaal 4Europese aanbesteding
Nieuwbouw gebouw Koggelsteeg Ootmarsum2024 kwartaal 3 / kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding
Nieuwbouw gebouw Newtonstraat Tubbergen2024 kwartaal 3 / kwartaal 4meervoudig onderhandse aanbesteding
Rioolvervanging Pr. Bernhardstraat - Julianastraat2024 kwartaal 4 / 2025 kwartaal 1 meervoudig onderhandse aanbesteding
Wateroverlast Pastoor Havinkstraat-Pastoor Gloerichstraat etc.2024 kwartaal 4 / 2025 kwartaal 1 meervoudig onderhandse aanbesteding
De Mors 5 - Woonrijp maken2024 kwartaal 4 / 2025 kwartaal 1 meervoudig onderhandse aanbesteding