Geld of goederen inzamelen voor een goed doel

U mag collecteren of goederen inzamelen van maandag t/m zaterdag van 08.00 uur tot 21.00 uur.

Landelijk collecterooster

Op de website van het CBF vindt u het landelijke collecterooster, met daarop de vaststaande collecten per jaar. In de vrije periodes kunnen andere (vaak lokale) organisaties collecteren.

Voor collectebussen kunt u terecht bij de organisatie waarvoor u collecteert.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het Team APV en bijzondere wetten, Fysieke Leefomgeving.