Coronavirus

Geboorte aangifte

Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht.

Wat u moet weten

U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van uw kind in de gemeente waar het kind is geboren. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of een erkende feestdag, kan de aangifte ook plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. De geboorteaangifte is kosteloos. Van de geboorteaangifte wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Voor de aangifte kunt u online een afspraak maken.

 

Afspraak maken

Als u een afspraak met ons maakt, weet u precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik daarvoor de groene knop hierboven. Wilt u liever geen afspraak maken, dan kunt u uitsluitend op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 08.30 – 12.30 uur bij ons terecht.

Meenemen

Bij de aangifte van geboorte neemt u mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van u en de moeder (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).
  • Als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje
  • Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft maar het kind wel heeft erkend: een uittreksel van de erkenning van de ongeboren vrucht. Is het kind nog niet erkend? Neemt u dan contact op met de gemeente
  • Als u dat heeft: akte van naamskeuze (als bij de erkenning van uw kind voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt)

Kosten

Product Prijs
Aangifte geboorte Geen
Uittreksel geboorteakte € 13,40