Coronavirus

Forensenbelasting

Forensenbelasting

Degene, die geen hoofdverblijf in de gemeente heeft, maar er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zichzelf of voor zijn of haar gezin een “gemeubileerde woning” beschikbaar houdt, ontvangt een aanslag forensenbelasting.

Het daadwerkelijk gebruik maken van de woning gedurende een periode van negentig dagen is niet noodzakelijk.

 

De aanslag

Degene, die de “gemeubileerde woning” ter beschikking heeft, ontvangt de aanslag van de gemeente. Bij verkoop in de loop van het belastingjaar kan zowel de nieuwe als vorige eigenaar aangeslagen worden. Wijzigingen in de loop van het belastingjaar zijn niet van invloed op het belastingbedrag.

 

 

 

 

 

Tarief

Het tarief bedraagt € 286,00 per woning op eigen grond en € 105,00 per woning op “gehuurde” grond.

Bezwaar

Bezwaar kan aangetekend worden:

•  wanneer er sprake is van hoofdverblijf binnen de gemeente en/of

•  wanneer de woning niet voor negentig dagen of meer voor de belastingplichtige of voor zijn/haar gezin beschikbaar is.

U kunt digitaal bezwaar maken met behulp van Digid.