Forensenbelasting

Forensenbelasting

Degene, die de “gemeubileerde woning” ter beschikking heeft, ontvangt de aanslag van de gemeente. Bij verkoop in de loop van het belastingjaar kan zowel de nieuwe als vorige eigenaar aangeslagen worden. Wijzigingen in de loop van het belastingjaar zijn niet van invloed op het belastingbedrag.

Het daadwerkelijk gebruik maken van de woning gedurende een periode van negentig dagen is niet noodzakelijk.


Toeristenbelasting

Als u uw gemeubileerde woning tevens verhuurt aan derden bent u ook toeristenbelasting verschuldigd. Als u geen stukken van de gemeente over de toeristenbelasting heeft ontvangen, bent u verplicht dit te melden bij de gemeente.

Tarief

Het tarief bedraagt € 286,00 per woning op eigen grond en € 105,00 per woning op “gehuurde” grond.

Bezwaar

De aanslag is met uiterste zorgvuldigheid vastgesteld. Wij willen namelijk net als u dat de aanslag klopt. Wij vragen u om eerst kennis te nemen van uw eigen aanslag en/of nadere informatie op te vragen. Bent u het desondanks niet eens met de inhoud van de aanslag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet altijd binnen zes weken na dagtekening van de aanslag zijn ingediend.

Bezwaar kan aangetekend worden:

  • wanneer er sprake is van hoofdverblijf binnen de gemeente en/of
  • wanneer de woning niet voor negentig dagen of meer voor de belastingplichtige of voor zijn/haar gezin beschikbaar is.