Erkennen van een kind

Algemeen

Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of de duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt de erkenning van een kind in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak.

Wat u moet regelen, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van geboorte.

Vóór de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • De moeder moet meekomen naar het gemeentehuis omdat zij toestemming moet geven.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte.
 • De kinderen die u beiden krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Bent u (de ouders van het kind) niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u bij het erkennen van uw kind vanaf 1 januari 2023 meestal automatisch gezamenlijk gezag. U hoeft het gezag niet langer aan te vragen bij de rechtbank. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Bij aangifte geboorte

 • Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van uw eerste kind komt u samen. Neem dan allebei een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Als de vader of duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie heeft erkend, dan kan hij/zij de erkenning alleen doen. De moeder moet altijd schriftelijk toestemming geven. Het formulier kunt u vinden bij downloads.  
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden als zij bij de geboorteaangifte een donorverklaring bij zich hebben.

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden.
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet allen het kind toestemming geven.

Erkenning is soms niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind heeft al 2 ouders
 • Het kind heeft niet geleefd.

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte van het kind.
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond: een “verklaring van ongehuwd zijn”, als het nodig is met legalisatie- of Apostillestempel(s).

Kosten

Aan de erkenning zijn geen kosten verbonden. Wilt u een afschrift ontvangen van de akte van erkenning, dan betaalt u € 15,70 (tarief 2023).
U kunt een kind ook erkennen bij de notaris. Een notaris brengt wel kosten in rekening voor een akte van erkenning. Bij een notaris kunt u geen achternaam kiezen voor uw kind.

Meer informatie