E-facturatie

Wat is een e-factuur?

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. De factuur moet opgesteld, verzonden en ontvangen zijn in een gestructureerde elektronische vorm en moet automatische en elektronische verwerking mogelijk maken. Een e-factuur (XML-bericht) wordt vaak verward met een PDF-factuur, die via de e-mail wordt ontvangen. Het verschil is dat een e-factuur automatisch kan worden opgemaakt en verstuurd via het factureringsysteem van de verzender. Het factureringsysteem van de ontvanger kan vervolgens het bestand automatisch inlezen en verwerken, terwijl dit bij een PDF-bestand niet kan.

Hoe stuur ik een e-factuur?

U kunt een e-factuur op verschillende manieren naar de gemeente Dinkelland, gemeente Tubbergen en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen sturen. Zowel voor de gewone facturen als de e-facturen geldt hetzelfde email adres: factuur@noaberkracht.nl

Dat kan geautomatiseerd vanuit uw eigen (boekhoud)softwarepakket, wanneer u een optie heeft om e-facturen te versturen. Controleer bij uw ICT-leverancier of -dienstverlener of u gebruik kunt maken van deze functie. Gebruikt u geen (boekhoud)softwarepakket (met deze functie)? Dan is het handmatig invoeren van facturen via een online portaal ook een mogelijkheid. Het online-portaal creƫert voor u een e-factuur en levert die af bij de gewenste (overheids)organisatie. Let op dat u uw factu(u)r(en) aan de juiste organisatie adresseert.

Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.logius.nl onder leveranciersportaal.

Facturen in een ander formaat

Maakt u als leverancier nog geen gebruik van e-facturering? Dan vragen wij u om te onderzoeken of dit vanaf april 2019 haalbaar voor u is. De voordelen die u heeft wegen vrijwel altijd op tegen de investering die u wellicht moet doen. Als dit niet haalbaar blijkt dan verzoeken wij vriendelijk om uw facturen digitaal als PDF-bestand naar ons toe te sturen. Een PDF-bestand heeft een algemeen aanvaarde bestandsindeling waarmee lay-out, lettertypen en afbeeldingen behouden blijven. Bij andere bestandformaten neemt het risico op fouten tijdens de verwerking van de factuur toe.