Discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan het, zonder rechtvaardiging, anders behandelen van mensen of (minderheids)groepen vanwege bijvoorbeeld afkomst, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd.

Discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Als u wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie, kunt u dit melden. De gemeente heeft hiervoor de stichting Vizier in de arm genomen.

Kosten

Hulp van Vizier is gratis

Tips

U kunt discriminatie melden bij Discriminatieoost.nl, onderdeel van Vizier, via deze meldpagina. Dit kan ook via telefoonnummer: 085-0734600 en/of via e-mail: info@vizieroost.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website: www.vizieroost.nl.

U kunt bij Vizier terecht voor:

  • Het melden van discriminatie
  • Advies over hoe u met discriminatie om kunt gaan
  • Informatie over wat u tegen discriminatie kunt doen
  • Bemiddeling tussen u en degene die u discrimineert
  • Hulp bij het opstarten van een klachtenprocedure
  • Hulp bij het aangifte doen bij de politie