De Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet en noemen we in de gemeente Tubbergen MijnOmgevingsvisie. MijnOmgevingsvisie is een blik op de toekomst, een visie die gaat over onze omgeving. Denk hierbij aan de omgeving waarin we wonen, werken, naar school gaan, uitgaan, winkelen of sporten. Maar ook alle routes die we afleggen op weg naar deze locaties. Op basis van MijnOmgevingsvisie gaan we een omgevingsplan schrijven. Een omgevingsplan is een gedetailleerdere uitwerking van de omgevingsvisie en vervangt de huidige bestemmingsplannen.

MijnOmgevingsvisie geeft weer wat we willen behouden in onze gemeente en waar we kansen zien voor veranderingen. Natuurlijk hebben we samen al veel thema’s besproken tijdens MijnDinkelland2030 en deze nemen wij zeker ook mee in MijnOmgevingsvisie! Er zijn ook enkele nieuwe thema’s waar wij de afgelopen periode (2019-2021) samen over nagedacht hebben: gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie, energie en duurzaamheidsopgave, ondernemen in het buitengebied en toekomst maatschappelijk vastgoed. Het gaat bij de omgevingsvisie niet alleen om uw eigen kern of buitengebied. Het gaat om een gemeentebrede visie op hoofdlijnen en dus ook over kernoverstijgende ontwikkelingen en oplossingen.

Op 16 maart 2021 is MijnOmgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Meer informatie over MijnOmgevingvisie en de bijbehorende waardenkaart, speerpunten en stappenplan, vindt u op www.omgevingsvisietubbergen.nl of via de volgende animaties: