De Omgevingsvergunning (vanaf 1 januari 2024)

Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig. De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor de procedure van het verlenen van een omgevingsvergunning. Als hoofdregel geldt de reguliere procedure. Dat betekent dat er binnen acht weken een besluit op de aanvraag moet zijn genomen. Deze termijn kan door de gemeente met zes weken worden verlengd. De uitgebreide procedure, met een termijn van 26 weken, wordt vanaf janujari 2024 een uitzondering. Dit vraagt wel om een ander type vooroverleg dan dat wij nu kennen. Meer zaken van een aanvraag worden straks in het vooroverleg beoordeeld om een overschrijding van de beslistermijn te voorkomen.