Bijdrage om mee te doen

Algemeen

Wilt u lid worden van de bibliotheek of een sportvereniging? Of bijvoorbeeld een museum of evenement bezoeken? Als u een laag inkomen hebt, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage voor sport, cultuur en educatie.

Informatie

Er zijn allerlei activiteiten mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

    Een abonnement bij de bibliotheek
    Een zwemabonnement
    Een lidmaatschap van een sportvereniging of de aanschaf van sportkleding
    Contributies
    Uitstapjes
    Deelname aan recreatieve cursussen
    Cursusgeld voor educatieve en/of sociaal culturele activiteiten
    Etc.

Aanschaf ID kaart

Naast een bijdrage voor bovenstaande activiteiten kunt u éénmaal in de 10 jaar een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van een ID kaart inclusief de kosten van een pasfoto. Bij verlies of diefstal van uw ID kaart wordt voor de ID kaart geen vergoeding verstrekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Schakel Tubbergen

    Bellen: 0546-628701
    Mailen: werkeninkomen@noaberkracht.nl
    Langskomen: Elke werkdag van 9 tot 12
    Bij de balie van Schakel Tubbergen. Raadhuisplein 1 Tubbergen

Voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen

  • U moet een laag inkomen hebben. U hoeft hiervoor geen bijstandsuitkering te ontvangen.
  • U moet minimaal 18 jaar of ouder zijn
  • Voor een bijdrage voor uw ID moet u 14 jaar of ouder zijn

Hoogte vergoeding en aanvraagdatum

De vergoeding bestaat uit een bedrag van maximaal €  150,00 per jaar en wordt in één keer uitgekeerd op basis van een aanvraag.

Deze moet worden aangevraagd in het kalenderjaar of uiterlijk vóór 1 maart volgend op het kalenderjaar waarvoor de bijdrage wordt gevraagd. De bijdrage voor een ID kaart kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd.