Aanvullende bijdrage kinderopvang

Algemene informatie

Kinderopvangkosten moeten geen belemmering zijn om te werken, een re-integratietraject te volgen, naar school te gaan of te studeren. Met de Kinderopvangbijdrage willen we ouders met een laag inkomen daarom extra tegemoetkomen in de kosten van kinderopvang.

Deze Kinderopvangbijdrage kan worden aangevraagd naast de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdient dan kan de gemeente u een vergoeding geven als er sprake is van een sociaal medische indicatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Schakel Tubbergen

    Bellen: 0546-628701
    Mailen: werkeninkomen@noaberkracht.nl
    Langskomen: Elke werkdag van 9 tot 12
    Bij de balie van Schakel Tubbergen. Raadhuisplein 1 Tubbergen

Wat u moet weten

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Op de site van de Belastingdienst kunt u vinden aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Ook als u niet werkt kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de kinderopvangkosten 

Dit is als u:

  • Een opleiding volgt
  • Een traject richting werk volgt
  • Een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt

Aanvullende bijdrage van de gemeente

De aanvullende bijdrage kinderopvang van de gemeente valt onder bijzondere bijstand.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen in de volgende situaties

  • U moet naast de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst nog een aanvullende eigen bijdrage betalen 
  • U ontvangt geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst maar kinderopvang is wel noodzakelijk omdat u een een sociaal medische indicatie heeft. 
Kinderopvang betalen

U maakt zelf het bedrag over aan de organisatie die uw kind opvangt. U kunt de gemeente ook machtigen om rechtstreeks aan de organisatie te betalen. Bij Schakel Tubbergen kunt het machtigingsformulier opvragen en ingevuld inleveren.