Aanvullende bijdrage kinderopvang

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Daarnaast kan de gemeente u tegemoet komen met een aanvullende bijdrage. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u op basis van sociaal medische indicatie bijzondere bijstand aanvragen. Kinderopvangtoeslag vraagt u online aan bij de Belastingdienst. Voor de aanvullende bijdrage neemt u contact op met de gemeente. Kinderopvangtoeslag aanvragen met DigiD

Wat u moet weten

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

 • Bij de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.
 • U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u als ouder:
 • Werk combineert met de verzorging van uw kind
 • Jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft en een opleiding volgt
 • Student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet studiefinanciering (Wsf) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (Wtos)
 • Een (re)integratietraject volgt en bijstand heeft
 • Een IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet uitkering heeft
 • Een (re)integratietraject volgt en u geregistreerd staat als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende bij het CWI
 • Een inburgeringscursus volgt
 • Als kunstenaar een uitkering krijgt en een WWIK-uitkering ontvangt
 • Voor het invullen van de aanvraag heeft u informatie nodig. Vraag daarom eerst:
 • Om een offerte of rekening bij de instantie die uw kind opvangt
 • Aan uw werkgever (indien u werk heeft) over een eventuele bijdrage en de hoogte ervan

Gemeentelijke bijdrage

Ontvangt u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan kunt u een aanvullende gemeentelijke bijdrage aanvragen. Dat is een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

U komt daarvoor in aanmerking als u als ouder:

 • Jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft en een opleiding volgt
 • Student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet studiefinanciering (Wsd) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (Wtos) en alleen inkomsten heeft uit studiefinanciering
 • Een (re)integratietraject volgt en bijstand heeft of als u een IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet uitkering heeft

Bel met de gemeente op 0546 628 000  om het aanvraagformulier op te vragen. Het ingevulde formulier  stuurt u naar:

Gemeente Tubbergen

Raadhuisplein 1

Postbus 30

7650 AA  Tubbergen

 

 

 

Bijzondere bijstand

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en is kinderopvang noodzakelijk op sociaal medische indicatie? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Kinderopvang betalen

U maakt zelf het bedrag over aan de organisatie die uw kind opvangt. U kunt de gemeente en de Belastingdienst ook machtigen om rechtstreeks aan de organisatie te betalen. Bel met de gemeente op 0546 628000 om het machtigingsformulier op te vragen. Het ingevulde formulier stuurt u naar:

Gemeente Tubbergen

Raadhuisplein 1 

Postbus 30 

7650 AA  Tubbergen