Aangifte / registratie levenloos geboren kind

Algemeen

Aangifte levenloos geboren kind

Het is voor u als ouder(s) heel verdrietig als uw kind levenloos ter wereld komt. Erkenning van het bestaan van uw kind door een officiƫle registratie in de burgerlijke stand kan uw verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan.

De wet regelt de mogelijkheid om voor uw levenloos geboren kind een akte van de burgerlijke stand te laten opmaken. Dit is een bijzondere akte, die zoveel mogelijk aansluit bij de geboorteakte van een kind.

U mag met betrekking tot de geslachtsnaam van uw kind bovendien naamskeuze doen. Dat betekent dat het kind de achternaam van de vader of van de moeder kan krijgen. De keuze hiervan is niet bindend voor eventuele volgende kinderen. Bij de geboorte van een volgend kind kan u opnieuw naamskeuze doen.

Het opmaken van de akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap.

Deze akte van de burgerlijke stand is een officieel bewijs en vormt daarmee een erkenning van het feit dat het kind ter wereld is gekomen.

Aangeven

De aangifte levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. U heeft voor de aangifte een doktersverklaring nodig. 

Afspraak maken

U kunt alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis. Gebruik de groene knop hierboven voor het maken van een afspraak.

Registratie levenloos geboren kind

Een kind dat levenloos is geboren, kunt u laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze registratie is niet verplicht.

Registratie in de BRP kan wenselijk zijn als u bijvoorbeeld uw levenloos geboren kind in het overzicht van uw gezin wilt hebben op MijnOverheid.nl.

Alleen de in Nederland levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de BRP. De duur van de zwangerschap maakt bij de registratie niet uit. Het is verder niet van belang wanneer het kind is geboren. U kunt een levenloos geboren kind dus ook met terugwerkende kracht laten opnemen in de BRP.

Wilt u op een later moment de registratie in de BRP laten verwijderen dan kan de gemeente dit op uw verzoek doen.

Aanvragen

U als ouder kunt met ingang van 4 februari 2019 de gegevens laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar u woont. U doet dit verzoek alleen voor uzelf. Als beide ouders de gegevens willen laten opnemen, moeten zij allebei apart een verzoek tot registratie doen.

Voor de registratie heeft u documenten nodig waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren, zoals:

  • Akte levenloos geboren kind;
  • Akte van geboorte (levenloos) uit het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand;
  • Geldig identiteitsbewijs

Afspraak maken

U kunt alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis. Gebruik de groene knop hierboven voor het maken van een afspraak.