Subsidieregeling preventie

We ontvangen de aanvraag voor schooljaar 2023-2024 graag uiterlijk 03-07-2023

Het college van Tubbergen heeft besloten om jaarlijks € 50.000 te bestemmen voor preventieactiviteiten (bijv. op gebied van mentale gezondheid, gezonde voeding en middelengebruik) in het onderwijs en voorschool. Het onderwijs en de voorschool zijn vrij preventieactiviteiten in te zetten, passend bij hun school en/of organisatie.

De activiteiten moeten evenwel passen binnen het door de gemeente  vastgestelde  maatschappelijke thema Gezonde Leefstijl.

Digitaal aanvragen

Wij verzoeken de kindcentra en de scholen om de subsidie digitaal aan te vragen. Dit kan door gebruik te maken van eHerkenning of van DigiD. U kunt hier uw subsidieaanvraagformulier uploaden en de gegevens van uw kindercentrum of school invullen.  

Voor vragen over de digitale aanvraag en toekenning kunt u terecht bij Hans Morsink, e-mail: subsidiebureau@noaberkracht.nl, voor vragen over de subsidieregeling en toekenning bij Wouter ter Brake, email: w.terbrake@noaberkracht.nl