Register kinderopvang

Algemeen

Wilt u een kinderopvangvoorziening zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij een gastouderbureau die vervolgens een aanvraag kan indienen bij de gemeente.

Formulieren

Wilt u een kinderopvangvoorziening zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij een gastouderbureau die vervolgens een aanvraag kan indienen bij de gemeente. De gemeente zorgt voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook als er iets verandert in uw registratie, verzoeken wij u dat te melden via het gastouderbureau. U regelt het via de gemeente met een van onderstaande formulieren van de Rijksoverheid.

Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Aanvraagformulier registratie gastouderbureau

Aanvraagformulier registratie gastouderopvang

Wijzigingsformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Wijzigingsformulier registratie gastouderbureau

Wijzigingsformulier registratie gastouderopvang

Wat u moet weten

Het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Tubbergen
Postbus 30
7650 AA Tubbergen

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De GGD Regio Twente controleert of uw kinderopvangvoorziening aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Maatregelen

Als uw kinderopvangvoorziening niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen: u krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen, maar u kunt ook een boete krijgen. In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvangvoorziening.

De gemeente baseert haar maatregelen onder andere op:

Het inspectierapport van de GGD
De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)