Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties

Algemeen

Informatie over (steun)maatregelen voor verenigingen, vrijwilligersorganisaties, culturele organisaties en stichtingen, kulturhusen en andere maatschappelijke organisaties leest u hieronder.

Wij publiceren de regelingen en informatie die bij ons bekend zijn. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat er andere regelingen zijn, die aan onze aandacht zijn ontsnapt. Het is dus verstandig om ook zelf de media en andere informatiekanalen in de gaten te houden.

Sportverenigingen opgelet: informatie over financiële regelingen specifiek voor sport vindt u hier: www.tubbergen.nl/coronavirus-en-sport

Informatie

 

Beleidsregel coronacompensatie Tubbergen

Deze beleidsregel is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de sector jeugd, cultuur, kulturhuzen, dorpshuiskamers en multifunctionele accommodaties. De gemeente heeft van de Rijksoverheid een subsidie ontvangen om bovenstaande organisaties, die schade hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen, te compenseren. Door middel van een (eenmalige) financiële bijdrage wordt getracht de lokale vrijwilligersinfrastructuur te borgen. Het beschikbare budget is met name bedoeld om (acute) liquiditeitsproblematiek te voorkomen.

Een aanvraag indienen kon t/m 31 maart.

Webinar financieel gezond de coronacrisis door

Vanuit het Beweeg- & Sportakkoord Tubbergen werd er afgelopen 23 februari een gratis webinar georganiseerd. Het webinar werd gegeven door Peter van Baak en was toegespitst op de organisaties en verenigingen die zich aanmelden. Niet alleen interessant voor sportverenigingen, maar ook voor andere vrijwilligersorganisaties en verenigingen.

De insteek van het webinar was ‘hoe kom je financieel gezond de coronacrisis door’. De nieuwste (corona)gerelateerde (financiële)regelingen kwamen onder andere aan bod. Ook werden er tips gegeven hoe toch inkomsten te genereren en wordt stil gestaan bij de belangrijkste uitdagingen in de komende maanden.

De presentatie is hier te vinden.