Coronavirus

Loterij (kansspelvergunning)

Algemeen

Als u een loterij wilt houden dient u een vergunning aan te vragen. Bij welke instantie u deze aan moet vragen hangt af van de waarde van het prijzenpakket (dit is inclusief  de gesponsorde prijzen).

U berekent de waarde van het prijzenpakket door de adviesverkoopprijs of winkelprijs van alle te winnen prijzen, ook de gesponsorde prijzen, bij elkaar op te tellen.

Loterijen met prijzenpakket tot en met  € 4.500.=

Voor een loterij met een prijzenpakket tot € 4.500,= kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Klik hier voor de voorwaarden.

Loterijen met prijzenpakket meer dan  € 4.500.=

Voor loterijen met een prijzenpakket boven € 4.500,= dient u een aanvraag te doen bij de Kansspelautoriteit. U dient bij het houden van een loterij te voldoen aan een aantal voorwaarden.  Voor de aanvraag en de voorwaarden voor een loterij met een prijzenpakket boven de € 4.500,= kunt u het beste contact opnemen met de Kansspelautoriteit. Klik hier voor de contactgegevens  van de Kansspelautoriteit.l

 

Bingo/ rad van avontuur/ voorwaarden

Verenigingen die een klein kansspel zoals bingo willen organiseren, hoeven hiervoor geen loterijvergunning aan te vragen. Zij moeten wel uiterlijk 14 dagen van tevoren de bingo bij de gemeente aanmelden.  Er gelden ook voorwaarden voor het houden van een bingo of rad van avontuur. Wilt u meer informatie over dit onderwerp klik dan hier.

Voorwaarden loterij met prijzenpakket tot € 4.500,=

Algemeen belang als doel

De opbrengst van de loterij moet besteed worden aan doelen van algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: bouw van nieuw clubgebouw , dakrenovatie kerk, aanschaf muziekinstrumenten voor muziekvereniging

De opbrengst van een loterij mag niet worden gebruikt om een particulier of commercieel belang te dienen.

In de vergunning wordt aangegeven aan welk doel de opbrengst ten goede komt.

Minimaal 50% naar doel van algemeen belang

Er moet minimaal 50% van de opbrengst van de loterij aan het goede doel worden afgedragen. Dit betekend dat van de opbrengst van de loterij maximaal 50% voor de kosten afgetrokken mogen worden.

Achteraf financiële verantwoording

U moet een afzonderlijke en overzichtelijke administratie bijhouden van de loterij. Een uitgewerkte rekening en verantwoording met toelichtende bescheiden moeten binnen de in de vergunning gestelde termijn worden overgelegd aan de instantie die in de vergunning wordt genoemd.

Regels

Alle aanvragen voor een loterijvergunning worden getoetst aan de Wet op de kansspelen en het kansspelenbesluit.

Aanvragen/ hoe lang gaat het duren/ kosten

Aanvragen

Voor het aanvragen van een loterijvergunning dient u een aanvraag in te dienen. U kunt hier klikken om het aanvraagformulier Loterijvergunning te downloaden. Nadat u het formulier ingevuld en ondertekend heeft stuurt u het formulier op naar ons.

U moet het formulier minimaal 8 weken voor de datum van verloting insturen. Het is echter raadzaam om de aanvraag eerder in te dienen omdat u pas loten kunt laten drukken op het moment dat er een beslissing op uw aanvraag is genomen.

Hoe lang gaat het duren?

Als de aanvraag volledig is ingediend, dan beslissen wij binnen 8 weken op uw aanvraag. Als uw aanvraag onduidelijk, tegenstrijdig is of veel vragen oproept, dan bestaat de mogelijkheid dat wij extra informatie van u vragen. De beslistermijn wordt dan opgerekt.

Kosten

Voor het afhandelen van een aanvraag voor een loterijvergunning berekenen wij  leges.

Deze zijn € 76,00.

Gemeente Tubbergen

Postbus 30

7650 AA Tubbergen

gemeente@tubbergen.nl