Leefbaarheidsfonds

Algemeen

De gemeente Tubbergen wil de zelf- en samenredzaamheid van haar inwoners bevorderen. Daarvoor is het van belang dat er voldoende en toegeruste algemene maatschappelijke voorzieningen aanwezig zijn. Activiteiten die hieraan bijdragen kunnen zodoende een subsidie vanuit het leefbaarheidsfonds aanvragen. Het gaat om activiteiten die van maatschappelijke betekenis zijn voor de lokale samenleving en specifiek kwetsbare inwoners, waarvoor op dit moment nog onvoldoende en/of passend aanbod beschikbaar is.

Leefbaarheidsfonds

De subsidie is opgedeeld in vier categorieën die verschilt van een buurtactiviteit tot aan gezamenlijk sociaal ondernemerschap. Per categorie kan de maximale hoogte van de subsidie verschillen. In aanmerking voor een subsidie komt een activiteit binnen het sociaal domein die zich richt op:

€ 1 t/m € 2000 Initiatieven van, voor en door de buurt die ontmoeting stimuleren of bijdragen aan de verbetering of het opknappen van de buurt. Denk daarbij aan een gezamenlijke moestuin waarbij de oogst wordt gedeeld met alle bewoners in de buurt of een zang- en theaterclub die gratis voorstellingen aanbiedt aan kinderen en of ouderen in de buurt. Vaak is er een voorzitter of organisator die de leiding heeft.

 

€ 2001,- t/m € 7.500 Nieuwe (buurt)initiatieven gericht op ontmoeting en het (helpen) organiseren van maatschappelijke activiteiten die gemist worden. Hierbij worden bestaande of nieuwe locaties/ruimten benut. Deze initiatieven leveren ook eigen inkomsten op (vrijwillige bijdrage deelnemers, cursusgeld). Daarnaast is financiering/ subsidie nodig (ouderencafé in wijkcentrum, Dorpshuiskamer in buurthuis). Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar en hebben, eventueel ondersteund door betaalde krachten, een belangrijke taak.

 

€ 7.501 t/m € 15.000 Nieuwe initiatieven gericht op ontmoeting en het (helpen) organiseren van maatschappelijke activiteiten die gemist worden of bijdragen aan een maatschappelijk (gemeentelijk) probleem. De initiatieven leveren eigen inkomsten op zodat het initiatief (uiteindelijk) zonder incidentele subsidie en/ of fondsen verder kan. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar en hebben, eventueel ondersteund door betaalde krachten, een belangrijke taak.

 

Vanaf € 15.001 en hoger. Ondernemende lokale gezamenlijke dorps- of gemeentelijke initiatieven. Zij hebben het verlangen om door te groeien en willen een blijvend aanbod doen en dit beheren met een financieel duurzaam model. Het aanbod moet inkomsten opleveren zodat het initiatief (uiteindelijk) zonder incidentele subsidie en/ of fondsen verder kan. De dienst of het product beantwoordt altijd een lokaal maatschappelijk (gemeentelijk) probleem en of is een dienst of product dat gemist wordt. Vaak is een (nog op te richten) zelfstandige vereniging of stichting de initiatiefnemer. De maatschappelijke waarde van het initiatief moet middels een ondernemersplan of haalbaarheidsonderzoek aangetoond en onderbouwd te worden.

De gehele subsidieregeling en voorwaarden zijn hier te raadplegen