Coronavirus

Kleine kansspelen vergunning (bingo)

Voorwaarden klein kansspel

 

Door wie

het kansspel mag alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal driejaar bestaat;

deze vereniging moet krachtens zijn statuten een duidelijk omschreven doel beogen te dienen. Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelen zijn.

Prijzenpakket

de prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie of set en de gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan € 1.550,- per bijeenkomst.

Melding

de bijeenkomst moet minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waar de bijeenkomst plaatsvindt. Hierbij moet de locatie en het tijdstip van de bijeenkomst worden gemeld.

Burgemeester en wethouders houden toezicht op de organisatie en kunnen de bijeenkomst verbieden of nadere voorschriften stellen.

Melden Klein kansspel

Als u een klein kansspel wilt organiseren heeft u geen vergunning nodig, wel dient u dit te melden. Dit kunt u met het D 2015 meldingsformulier voor het houden van een klein kansspel (bingo) . U kunt het formulier zowel schriftelijk als digitaal naar ons toesturen.

Contactgegevens

Gemeente Tubbergen

Postbus 30

7650 AA Tubbergen

gemeente@tubbergen.nl