Groene Cheque

Algemeen

De gemeente Tubbergen stimuleert lokale energie-initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Tubbergen. Daarom is er de Groene Cheque. De Groene Cheque kan worden ingezet voor ideeën om energie te besparen of duurzaam op te wekken. Per idee is maximaal € 3.500,- beschikbaar. Er geldt een aantal voorwaarden voor de Groene Cheque.

Inwoners

Inwoners komen in aanmerking voor een Groene Cheque als:

 • de aanvraag geldt voor een collectief project voor minimaal vijf huishoudens;
 • die samen een product of dienst willen kopen bij één leverancier, op hetzelfde moment. 

Voorbeelden: kleinschalig warmtenet, gezamenlijk adviestraject voor verduurzaming woning, overstappen naar elektrisch koken. Aanvragen voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen zijn uitgesloten.

Bedrijven

Bedrijven kunnen een Groene Cheque aanvragen voor:

 • het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten die gericht zijn op:
  • energiebesparing;
  • opwekking van duurzame energie of;
  • het vervangen van niet-duurzame energie door duurzame energie; 
 • voor een techniek die niet gangbaar is, op relatief kleine schaal wordt toegepast en die beter of effectiever is dan de huidige techniek.

Organisaties

Verenigingen, kernraden, duurzaamheidscoöperaties, maatschappelijke instellingen, duurzaamheidswerkgroepen

Maatschappelijke organisaties kunnen een Groene Cheque aanvragen voor alle maatregelen voor energiebesparing en/of opwek en gebruik van duurzame energie. Er zijn al mooie initiatieven gerealiseerd, bijvoorbeeld:

 • Jong Nederland Geesteren: HR++ glas
 • Sportpark 't Reuvekamp, Fleringen: LED-verlichting
 • Dorpshuis De Danne in Albergen: warmtepompen
 • Stichting Grote Moat, Tubbergen: verduurzaming van het clubgebouw
 • Dorpsraad, Fleringen: het energiezuiniger maken van het kerkgebouw
 • Stichting Erve Kampboer, Geesteren: uitvoering van een duurzaamheidsscan 

Voorwaarden voor de Groene Cheque

De Groene Cheque kan worden toegekend als:

 1. het project voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden;
 2. het plan uiterlijk op 30 september 2025 wordt uitgevoerd of in werking is;
 3. het plan gerealiseerd wordt binnen onze gemeente;
 4. de aanvrager een plan inlevert met een duidelijke omschrijving van het idee, het doel ervan, het effect, een planning en een begroting.  Het plan beschrijft waarvoor het geld is bedoeld en toont aan hoe duurzaam het idee is. Indien van toepassing beschrijft het plan wat de technische haalbaarheid is. De bedragen uit de begroting worden onderbouwd met een offerte met een door zowel leverancier als aanvrager ondertekende opdrachtbevestiging met leverdatum;
 5. aanvrager en deelnemers willen meewerken aan publiciteit in (gemeentelijke) media;
 6. aanvrager bereid is de kennis die is opgedaan tijdens het project te delen, zowel gedurende het traject als na afloop ervan.

De Groene Cheque wordt in één keer vastgesteld en verleend. De Groene Cheque mag alleen worden gebruikt voor het plan waarvoor de subsidie is toegekend. Het college kan op verzoek uitstel verlenen op de onder punt 2 genoemde einddatum.