Coronavirus

Zorg, ondersteuning en initatieven


Geen huisbezoeken

Medewerkers van team ondersteuning & zorg brengen in principe geen huisbezoeken meer, tenzij de situatie urgent is. Telefonisch contact en een digitale melding doen is uiteraard gewoon mogelijk.
 

Corona Hulplijn van de gemeente en SWTD

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en de gemeente Tubbergen hebben de handen ineen geslagen en een hulplijn opgericht. SWTD heeft haar reguliere werkzaamheden kunnen ombuigen naar een Corona hulplijn. Hier proberen ze een helpende hand te bieden door advies te geven, praktische ondersteuning te bieden of een luisterend oor.

Er zijn veel initiatieven in onze gemeente, maar er zijn ook veel vrijwilligers die graag wat zouden willen doen. Bij de hulplijn komt dit samen. Daarnaast is de hulplijn ook voor mensen met vragen waarbij ze  even niet meer zo goed weet waar ze daarmee naartoe moeten. Of het nu gaat om opvoedvragen, mantelzorgondersteuning, initiatieven voor inwoners, behoefte aan een luisterend oor of informatie: de sociaal werkers ondersteunen, adviseren en helpen waar nodig.

De hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur op het telefoonnummer: 085 051 40 58 of per mail op sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl.
 

Loket acute coronahulp - Oranjefonds

Het Oranjefonds heeft een loket waar initiatieven een financiële bijdrage kunnen aanvragen. Dit is voor initiatieven die gericht zijn op het lenigen van noden rondom eenzaamheid, armoede en informele zorg. Daarbij verzoeken zij initiatieven nadrukkelijk zich te melden wanneer zij zich richten op moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals:
•    Kwetsbare kinderen (zoeken/vinden van ‘verdwenen kinderen’, voorkomen achterstanden, aansluiting houden)
•    Mensen met psychische problemen
•    Vluchtelingen/migranten
•    Mantelzorgers
Lees hier verder: www.oranjefonds.nl/acute-coronahulp
 

Vermoeden huiselijk geweld

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op.

Veilig Thuis Twente en de gemeente vinden dat een veilig thuis onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Kijk niet weg, blijf betrokken, houd contact, wees alert. Durf oog voor elkaar te hebben. Let op elkaar als je vreemde signalen ziet. Geweld stopt niet vanzelf. Daar moeten we samen iets aan doen. Lees hier verder
 

Informatie voor zorgaanbieders

We begrijpen dat er bij zorgaanbieders veel vragen leven rondom het leveren van zorg tijdens deze periode van het Corona-virus. Op de website van Samen14* is een overzicht te vinden van veelgestelde vragen en antwooden. 
*(OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg) 
 

Helpen in de zorg

Alleen samen krijgen we corona onder controle! Daarvoor is hulp in de zorg hard nodig. Ben jij in het verleden verpleegkundige of verzorgende geweest of doe je een opleiding hiervoor? En wil jij helpen? Meld je aan via www.extrahandenvoordezorg.nl, daar wordt vraag en aanbod gecoördineerd.