Coronavirus

Zorg, ondersteuning en initatieven

Veel informatie, vragen en antwoorden over het virus vindt u op de website van het RIVM of op de website van de rijksoverheid. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan het landelijke publieksnummer 0800-0767000 of neem contact op met de GGD Twente.

 

Geen huisbezoeken

Medewerkers van team ondersteuning & zorg brengen in principe geen huisbezoeken meer, tenzij de situatie urgent is. Telefonisch contact en een digitale melding doen is uiteraard gewoon mogelijk.

Luisterend oor

Luisterlijn
Zit u door het coronavirus veel alleen thuis? Of voelt u zich ongerust of alleen? U kunt hierover praten met een vrijwilliger van de Luisterlijn. Bij de telefoonlijn voeren vrijwilligers gesprekken met mensen die zich angstig of eenzaam voelen, of om een andere reden behoefte hebben aan een luisterend oor. 

De Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). De Luisterlijn biedt een luisterend oor, maar is er niet om medische vragen te beantwoorden. Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om met vrijwilligers te mailen of chatten, dit kan een uitkomst zijn voor mensen met een auditieve beperking.

Rode Kruis telefoonnummer
Ook het Rode Kruis heeft een Hulplijn voor een luisterend oor. Het telefoonnummer is 070-4455888.

Hulp nodig?

Schakel is de plek voor inwoners met vragen, zorgen en ideeën over alledaagse zaken. Of het nu gaat om opvoedvragen, mantelzorgondersteuning, initiatieven voor inwoners, behoefte aan een luisterend oor of informatie: de sociaal werkers ondersteunen, adviseren en helpen waar nodig. Schakel is er voor u en is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Sociaal Werk Tubbergen Dinkelland (SWTD) en Wijkracht.

Helpen als vrijwilliger?

Door de huidige coronamaatregelen is omzien naar elkaar nog belangrijker. De beweegruimte is beperkt en de druk op de zorg hoog. Hierdoor zijn veel activiteiten die mensen met elkaar deden niet of beperkt mogelijk. Ook hulp van zorgend personeel wordt minder of anders. U kunt met kleine gebaren van grote waarde zijn. Denk aan kwetsbare mensen die eenzaam zijn of gewoon wat hulp in en om het huis kunnen gebruiken. Wilt u helpen als vrijwilliger? Wij kunnen u koppelen aan mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken

Neem contact op met Schakel.  https://schakeltubbergen.nl

Vermoeden huiselijk geweld?

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op.

Veilig Thuis Twente en de gemeente vinden dat een veilig thuis onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Kijk niet weg, blijf betrokken, houd contact, wees alert. Durf oog voor elkaar te hebben. Let op elkaar als je vreemde signalen ziet. Geweld stopt niet vanzelf. Daar moeten we samen iets aan doen. Lees hier verder.

Loket acute coronahulp - Oranjefonds

Het Oranjefonds heeft een loket waar initiatieven een financiële bijdrage kunnen aanvragen. Dit is voor initiatieven die gericht zijn op het lenigen van noden rondom eenzaamheid, armoede en informele zorg. Daarbij verzoeken zij initiatieven nadrukkelijk zich te melden wanneer zij zich richten op moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals:
•    Kwetsbare kinderen (zoeken/vinden van ‘verdwenen kinderen’, voorkomen achterstanden, aansluiting houden)
•    Mensen met psychische problemen
•    Vluchtelingen/migranten
•    Mantelzorgers
Lees hier verder: www.oranjefonds.nl
 

Informatie voor zorgaanbieders

We begrijpen dat er bij zorgaanbieders veel vragen leven rondom het leveren van zorg tijdens deze periode van het Corona-virus. Op de website van Samen14 is een overzicht te vinden van veelgestelde vragen en antwoorden. 
*(OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg)