Coronavirus

Zorg, hulp en ondersteuning op één plek

Publicatiedatum: 
20 mei 2020

Laagdrempelig en voor iedereen vindbaar: één locatie met één naam, waar men met vragen over zorg, hulp en ondersteuning terecht kan. Dit wil de gemeente Tubbergen samen met de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland opzetten.

Consulenten en sociaal werkers werken samen op één plek om inwoners te woord te staan, zowel fysiek als per mail en telefonisch. “Voor alle vragen die te maken hebben met zorg, hulp en ondersteuning kan men hier terecht”, aldus wethouder Hilde Berning. “Of het nu gaat over eenzaamheid, dagbesteding of financiële zorgen, kleine hulpvragen of zwaardere problematiek, er wordt altijd een passende oplossing gezocht. Dit kan een doorverwijzing zijn, maar ook een voorziening waar geen doorverwijzing voor nodig is.”

Intensiever samenwerken

Op dit moment kunnen inwoners op verschillende plekken terecht. Dat kan verwarrend zijn. “Het werken op één plek, met één naam moet hierin duidelijkheid scheppen”, licht de wethouder toe. “Vanuit die plek bieden we informatie, advies en ondersteuning aan de inwoners. We verwachten bovendien dat ook de samenwerking tussen de verschillende organisaties verbetert, door problemen eerder te signaleren en informatie beter te delen.” Hans Weusthof, directeur bij Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland onderstreept het belang van een goede samenwerking. “We zullen het toch echt samen moeten doen”, vertelt hij. “En het daarbij zo overzichtelijk en makkelijk mogelijk maken voor de inwoner. Laagdrempelig, toegankelijk en open. Daar gaan we voor.”

Naam en locatie van ‘die ene plek’

De definitieve locatie van de ene plek wordt meegenomen in de ontwikkeling van het Glashoes. Daarom heeft de gemeente als tijdelijke locatie de bibliotheek aan het Raadhuisplein in Tubbergen op het oog. De gemeente wil graag samen met het bestuur van de Stichting Bibliotheken Tubbergen bekijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Ongeacht welke locatie het wordt en ook als deze in de toekomst verhuisd, de naam zal hetzelfde blijven. Wat de best passende naam is, is uitgevraagd in een onderzoek onder inwoners die in het burgerpanel zitten, adviesraden en cliënten. Over een paar weken is de uitslag en dus ook de naam bekend.

Logo SWTD
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-