Coronavirus

Woonwagenlocatie Tubbergen niet beschikbaar voor woningbouw

Publicatiedatum: 
17 feb 2020

Het idee van de ‘werkgroep Bouwen voor Jongeren’ voor het bouwen van starterswoningen op de woonwagenlocatie aan de Verdistraat/Vivaldistraat, is volgens de gemeente  niet realistisch. Reden hiervoor zijn de bestaande afspraken over de herinrichting van deze locatie die zijn gemaakt met zowel Woningstichting Tubbergen als de omwonenden. Op de woonwagenlocatie komen twee nieuwe woonwagens waarvan het beheer ligt bij de Woningstichting.

Na de ontruiming van het woonwagenlocatie in 2017 bleek uit inschrijvingen van woonwagenbewoners, dat er nog altijd behoefte is aan een woonwagenlocatie binnen de gemeente Tubbergen. Daarom zijn omwonenden, Woningstichting en gemeente in 2018 met elkaar in gesprek gegaan over de manier waarop deze locatie kan worden ingericht om volwaardig onderdeel te worden van de omgeving.

Op basis daarvan is een inrichtingsschets gemaakt en zijn afspraken opgesteld waar alle partijen zich in kunnen vinden. Deze afspraken staan vast. De woonwagenlocatie wordt in een parkachtige setting opnieuw ingericht. Inmiddels zijn de werkzaamheden hiervoor gestart en is de locatie qua inrichting weer onderdeel van de directe omgeving. De laatste stap in dit proces is de aankoop van de standplaatsen en het plaatsen van woonwagens door de Woningstichting. De ontwikkeling van een woningbouwinitiatief voor staters is daarom niet aan de orde op deze locatie.

De gemeente staat open voor gesprekken met initiatiefnemers voor realisatie van starterswoningen, waarbij een afweging gemaakt wordt op de geschiktheid van de voorgestelde locaties in relatie tot het algemeen belang. Ook worden binnenkort de uitkomsten van de onlangs gehouden enquête van Tubbergen Bruist over de woonbehoefte gepresenteerd.